fbpx

Agencja Nasienna

Branże:
B2Brolnictwousługi
Rozwiązanie:
Dynamics Microsoft Agn@s

Przedstawiciel Hodowców Roślin Rolniczych

Agencja Nasienna Sp. z o.o. powstała w 2003 roku. Organizacja skupia hodowców roślin rolniczych, w tym również powiązanych z zagranicznymi spółkami hodowlanymi. Działa w imieniu hodowców, koncentrując się na uporządkowaniu rynku nasiennego w Polsce, zwalczaniu naruszeń wyłącznego prawa i przeciwdziałaniu nielegalnemu obrotowi materiałem siewnym, z myślą o wymiernych korzyściach dla rolników, hodowców oraz firm nasiennych.

Służy wiedzą, jak legalnie wykorzystywać odmiany chronione wyłącznym prawem, promuje licencjonowany materiał siewny oraz udziela informacji, jak korzystać z odstępstwa rolnego.

Agencja Nasienna chciała wdrożyć rozwiązanie B2B, które poprawi zarządzanie informacją w firmie i dostęp do danych, a także polepszy komunikację z partnerami.

Wyzwanie

Agencja Nasienna chciała wdrożyć rozwiązanie B2B, które poprawi zarządzanie informacją w firmie i dostęp do danych, a także polepszy komunikację z partnerami.

Dopasowanie rozwiązania do tak wymagającej, a zarazem unikatowej i wyjątkowej branży
wymagało pełnej współpracy Agencji z zespołem wdrożeniowym oraz wspólnego wypracowania rozwiązań.

Jako główne cele wdrożenia rozwiązania Agencja Nasienna wskazała:

 • Zwiększenie możliwości obsługi kontrolowanych podmiotów przez część administracyjną firmy, które skutkować miało wzrostem przychodów ze świadczonych przez nią usług.
 • Umożliwienie dostępu do danych wymienianych w procesie komunikacji pomiędzy Agencją Nasienną a partnerami w dowolnej chwili.
 • Skrócenie czasu poświęconego na generowanie zestawień, wielokrotne ich drukowanie oraz przesyłanie – integracja ze wskazanymi systemami hodowców.
 • Ułatwienie komunikacji w relacjach pomiędzy Agencją a jej partnerami.
Cele i założenia wdrożenia przedstawione przez Agencję Nasienną zostały zrealizowane w 100%.

Rozwiązanie

IT Vision wdrożyło w Agencji Nasiennej platformę Agn@s. Było to jedyne tego typu przedsięwzięcie zrealizowane w Polsce.
Na potrzeby Agencji Nasiennej została stworzona elektroniczna platforma wymiany danych i komunikacji z jej partnerami. Platforma została wyposażona w dwujęzyczny interfejs z całodobowym dostęp online. Została zaprojektowana w taki sposób, aby mogła obsługiwać nawet 10 000 użytkowników portalu.

Rozwiązanie zostało zintegrowane z Microsoft Dynamics, systemem ERP używanym przez Agencję Nasienną oraz z systemem zewnętrznym, z którego korzystała firma. Została również przeprowadzona integracja rozwiązania u partnerów Agencji Nasiennej.

Projekt został dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Wynik

Agencja Nasienna

Cele i założenia wdrożenia przedstawione przez Agencję Nasienną zostały zrealizowane w 100%.

Udało się to osiągnąć zarówno dzięki zaangażowaniu Agencji, chęci współpracy, jak również profesjonalizmowi, sprawności komunikacji oraz zdolnościom analitycznym zespołu IT Vision. Zaplanowane zostały także dalsze etapy wdrożenia, rozbudowujące funkcjonalności i możliwości systemu.

Główne funkcjonalności, z których dzięki wdrożeniu może korzystać Agencja Nasienna:

 • generowanie i pobieranie deklaracji dla rolników;
 • przesyłanie wiadomości użytkownikom;
 • proces wymiany danych z przetwórcami;
 • tworzenie umów licencyjnych;
 • import oraz eksport raportów;
 • dostęp do listy produktów;
 • generowanie not obciążeniowych;
 • kontrola płatności za wykonaną usługę;
 • integracje z systemami użytkowników.
Agencja Nasienna
Dowiedz się więcej o systemie