fbpx

ATT S.A

Branże:
dystrybucjaprodukcjasoftwaresprzedaż
Rozwiązanie:
Dynamics Microsoft

ATT S.A. międzynarodowy producent i dystrybutor automatów do gier

ATT S.A. zajmuje się produkcją, montażem i dystrybucją automatów do gier, podzespołów i zestawów programowych. Świadczy usługi serwisowe oraz modernizacyjne automatów. ATT S.A. jest przedstawicielem Novomatic Group of Companies na terenie Polski.  Firma współpracuje z dostawcami zagranicznymi oraz wieloma odbiorcami krajowymi

„Wdrożenie systemu Dynamics było dużym wyzwaniem, wymagającym współpracy Klienta, partnera wdrożeniowego oraz partnerów ze strony Grupy Novomatic (Austria). Dzięki doświadczeniu konsultantów IT Vision udało się zrealizować wdrożenie i uruchomić system spełniający nasze wymagania. Planujemy wprowadzenie kolejnych funkcjonalności związanych z naszą działalnością.” Katarzyna Szegda Główna Księgowa ATT S.A.

Wyzwanie

Firma ATT S.A. chciała wdrożyć zintegrowany system i uzyskać nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem. ATT korzystało wcześniej z kilku modułów dedykowanych dla małych firm, które przestały zaspokajać potrzeby rozwijającej się Spółki.

Niezbędne było zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązania, które umożliwi sprawne zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem: produkcją, zaopatrzeniem i sprzedażą, łatwiejsze rozliczanie działalności (z uwzględnieniem standardów korporacyjnych), planowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa (budżety) oraz uzyskanie danych controllingowych.

Istotne było również dostosowanie controllingu i raportowania do wymogów Grupy Novomatic. Wdrożenie musiało uwzględniać nie tylko wymagania korporacyjne i lokalne uwarunkowania, ale także specyfikę i potrzeby polskiej Spółki. Z uwagi na międzynarodowy charakter projektu dokumentacja oraz część zadań realizowana była w języku angielskim.

„Dzięki rozwiązaniom dostępnym w systemie Dynamics udało się pogodzić wymagania udziałowców w zakresie ewidencji kosztów i przychodów oraz raportowania ich, z polskimi standardami rachunkowości. Integracja poszczególnych modułów oraz niewielkie zmiany w organizacji pracy zaowocowały uproszczeniem procesu sprzedaży. Potencjał wdrożonego systemu jest dużo większy, co gwarantuje solidną platformę do dalszego dynamicznego rozwoju ATT.” Piotr Podgórni Dyrektor Działu Wdrożeń IT Vision Sp. z o.o

Rozwiązanie

Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom Microsoft Dynamics Spółka ATT otrzymała łatwy dostęp do aktualnych informacji, które są udostępnione w jednym systemie.
Jednym z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie projektu byłą współpraca z doświadczonym i rzetelnym partnerem. Po rozmowach z potencjalnymi wykonawcami podjęto decyzję o powierzeniu realizacji projektu krakowskiej spółce IT Vision. Zadecydowało o tym doświadczenie w realizacji podobnych projektów, wysokie kompetencje oraz profesjonalne podejście do świadczonych usług.

Powołany zespół zrealizował projekt obejmujący wdrożenie zintegrowanego systemu opartego o Microsoft Dynamics w kluczowych obszarach działalności firmy.

Realizacja zastąpiła kilka systemów, które funkcjonowały w spółce jednym kompleksowym narzędziem.

Dzięki temu jedno rozwiązanie wspomogło zarządzanie firmą w jej kluczowych obszarach:

  • Księgowość i finanse;
  • Analizy wielowymiarowe i sprawozdawczość korporacyjna;
  • Produkcja:
  • Zaopatrzenie i magazyn;
  • Sprzedaż i fakturowanie.

Wdrożenie Microsoft Dynamics poprzedzone zostało analizą procesów realizowanych przez Klienta i uwzględniało specyfikę jego branży. W trakcie realizacji IT Vision wzięło również pod uwagę konieczność obsługi funkcjonalności specyficznych dla Spółki ATT – m.in. obsługę refakturowania usług czy podatku akcyzowego. W ramach wdrożenia przeprowadzone zostały również szkolenia użytkowników systemu. IT Vision wspierało również ATT w pierwszych tygodniach pracy z systemem.

Kilka rozwiązań, które funkcjonowały w spółce, zostały zastąpione jednym kompleksowym narzędziem ERP

Wynik

ATT S.A

Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom Microsoft Dynamics Spółka ATT otrzymała łatwy dostęp do aktualnych informacji, które są udostępnione w jednym systemie.

Wdrożone rozwiązanie pozwoliło firmie na kontrolę i analizę kosztów przedsiębiorstwa poprzez wielowymiarowe analizy zarządcze. Ponadto dzięki nowemu systemowi możliwe stało się lepsze zarządzanie procesami, a także optymalizacja gospodarki magazynowej.

Microsoft Dynamics umożliwił Spółce ATT łatwe planowanie, wykonywanie i rozliczanie zleceń produkcyjnych oraz udostępnił szybkie i elastyczne narzędzia księgowe. Wdrożenie pozwoliło również na uporządkowanie przepływu informacji wewnątrz spółki.

ATT S.A
Dowiedz się więcej o systemie