fbpx
Produkcja

Business Central oferuje rozwiązania dla produkcji na dwóch poziomach: kompletacji i produkcji. Kompletacja polega na łączeniu komponentów i ich sprzedaż jako produktu, który tak naprawdę jest zestawem komponentów (np. rower). Produkcja to łączenie/przetwarzanie komponentów w jeden gotowy, całościowy produkt (produkcja chleba).  Rozwiązanie Microsoftu zapewnia wsparcie w obu typach produkcji i oferuje nowoczesne i wydajne narzędzie do zarządzania nią. Oferuje szereg rozwiązań. Niektóre z nich sprawdzają się w obu typach produkcji inne zaś są dedykowane bezpośrednio dla konkretnych typów. Duża ilość rozwiązań pozwala na dobór komponentów, które najlepiej pasują do Twojej firmy i w jak największym stopniu usprawnią produkcję w firmie.

Business Central wspiera m. in. planowanie i harmonogramowanie produkcji, prognozowanie produkcji. Ułatwia także zarządzanie magazynem, planowanie wydajności. System oferuje zarządzanie technologią – BOM i marszruta, obsługę zleceń produkcyjnych, wielowymiarową rejestrację zużycia, zaawansowane rozliczanie kosztów produkcji.

Produkcja – zalety Business Central

 • Wsparcie całego procesu produkcji (od kontaktu z klientem, przez produkcję do wystawienia faktury),
 • Poprawa rzeczywistej wydajności produkcji,
 • Poprawa wyników finansowych firmy,
 • Skrócenie czasu realizacji i rozliczenia zamówień,
 • Rozwój firmy i wzrost konkurencyjności,
 • Łatwe prowadzenie kalkulacji i ofertowania,
 • Sprawna realizacja wszystkich procesów logistycznych i magazynowych,
 • Ułatwione planowanie, zarządzanie i realizacja produkcji,
 • Rejestracja, definiowanie i konfigurowanie zasobów używanych w procesie produkcji (m.in. części, maszyny, operacje, personel),
 • Łatwe utrzymanie struktur produkcyjnych,
 • Wsparcie planowania produkcji – towary wyprodukowane zawsze na czas i w pożądanej jakości,
 • Monitorowanie kosztów towarów i zużycia zasobów (precyzyjna wycena kosztu całkowitego),
 • Obsługa odchyleń,
 • Administrowanie dokumentacją (instrukcje obsługi, certyfikaty produktów i pomiarów).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi

NetSuite zapewnia zarządzanie zleceniami produkcji. Zlecenia śledzą ilości zespołów oraz komponentów potrzebnych do realizacji zamówienia. Umożliwia to śledzenie elementów montażowych potrzebnych do magazynowania lub realizacji zamówień. Zlecenia produkcji są generowane, gdy zamówiona ilość osiągnie przypisany punkt, a zestawienie materiałów (BOM) jest generowane w celu ułatwienia pobrania elementów składowych. Po zakończeniu tego zlecenia zwiększa się poziom zapasów, a wyroby gotowe otwierają zamówienia sprzedaży. Gdy towary są sprzedawane, a nie są w magazynie, zlecenie produkcji jest automatycznie dodawane do kolejki.

Zestawy i zespoły

NetSuite przechowuje pełną historię każdego zestawu i zespołu przez cały cykl życia produktu, zapewniając pracownikom krytyczne informacje o zapasach na wyciągnięcie ręki. Zestaw może być pokazany jako jeden produkt końcowy lub produkt końcowy ze wszystkimi jego komponentami indywidualnie wymienionymi i zserializowanymi. Możesz użyć różnych materiałów, w tym wyposażenia, zapasów i przedmiotów serwisowych do złożenia produktu końcowego, a także wykorzystać istniejący zapas bardziej opłacalnie, cofając kompilacje i ponownie wykorzystując ich komponenty. Magazyn zachowuje pełne szczegóły zespołu, co prowadzi do bardziej wydajnego śledzenia.

Zestawienie materiałowe – BOM

Wielopoziomowa funkcjonalność zestawienia komponentów (BOM) w NetSuite pozwala pokryć komponenty wymagane dla pojedynczego zespołu oraz wszystkie komponenty wymagane w danym zleceniu produkcji. Instrukcje montażu można również dołączyć do BOMów. Ponieważ każdy proces kompilacji wymaga zestawienia materiałów, które określają, jakie komponenty są wymagane do pomyślnego zbudowania gotowych towarów, NetSuite ściśle łączy zestawienia komponentów z zespołami i zleceniami produkcji. Rozwiązania NetSuite pomagają zarządzać kontaktami ze sprzedawcami lub producentami kontraktowymi.

Uzupełnianie zapasów według zapotrzebowania

NetSuite pozwala dystrybutorom hurtowym dynamicznie ustawiać punkty ponownego zamawiania i preferowane poziomy zapasów dla komponentów zespołów, a także produktów gotowych. Zamówienia mogą być oparte o różne czynniki, w tym średni czas realizacji, historyczne lub sezonowe zapotrzebowanie oraz liczbę dni od dostawy do zapasu. Zlecenia produkcji napędzają popyt na komponenty w momencie ich ukończenia, tym samym automatyzując uzupełnianie materiałów źródłowych i komponentów. Oznacza to, że zawsze będziesz mieć pod ręką zapas, ale zostanie on zamówiony „na czas”.

Śledzenie historii produktu

NetSuite zapewnia pracownikom informacje o zapasach, utrzymując pełną historię każdego zestawu produktu i zespołów przez cały cykl życia. Kiedy sprzedajesz gotowy produkt, możesz pokazać go jako pojedynczy produkt końcowy lub końcowy zespół ze wszystkimi jego komponentami. Ponadto możesz użyć różnych materiałów, zapasów i przedmiotów usługowych, aby złożyć produkt końcowy, a także wykorzystać istniejący inwentarz w bardziej opłacalny sposób, cofając kompilacje i ponownie wykorzystując ich komponenty. Magazyn zachowuje pełne szczegóły zespołów, co prowadzi do wydajniejszego śledzenia poziomów komponentów i lepszego zarządzania zapasami.