fbpx

Project Operations

Z Microsoft Project Operations możesz tworzyć relacje z klientami oparte na zaufaniu, oferując znakomite projekty. Usługa zwiększa możliwości realizowania dochodowych projektów na czas i w ramach założonego budżetu przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności pracowników.

Project Operations Microsoft Dynamics 365 Sales

Project Operations ułatwia zarządzanie całą działalnością usługową. Od potencjalnych klientów po płatności:

  • Pomaga zdobywać więcej transakcji i przyspieszyć cykl sprzedaży. Jest to możliwe dzięki szybkim i dokładnym ofertom, elastycznym cenom i płynnemu przechodzeniu od wyceny do realizacji.
  • Optymalizuje wykorzystanie zasobów, dostosowując właściwych ludzi z odpowiednimi umiejętnościami do właściwych projektów, zwiększając rentowność projektów i zapewniając ich sukces.
  • Przyspiesza realizację projektów dzięki znanym, łatwym w użyciu funkcjom Microsoft Project dla sieci Web, wbudowanym w Project Operations.
  • Upraszcza raportowanie czasu i wydatków. Pozwala przesyłać, zatwierdzać, przetwarzać i uzgadniać dotyczące czasu i wydatków z dowolnego miejsca w celu szybszego zwrotu kosztów i fakturowania klientów.
  • Optymalizuje ekonomię projektu dzięki kalkulacji kosztów, budżetowaniu, fakturowaniu, rozpoznawaniu przychodów i zgodności oraz uzyskaj wgląd w kluczowe wskaźniki kondycji biznesowej, takie jak marża brutto i rentowność projektu.
  • Pozwala odkrywać spostrzeżenia biznesowe za pomocą sztucznej inteligencji i zwiększyć elastyczność dzięki wglądowi we wszystkie zespoły, dane i procesy, aby podejmować lepsze i szybsze decyzje biznesowe.
Project Operations Microsoft Dynamics 365 Sales
Project Operations Microsoft Dynamics 365 Sales

Dochodowe projekty na czas i zgodnie z budżetem

Ujednolicone rozwiązanie od Microsoftu pomaga zespołom uzyskać współpracę i wgląd w informacje potrzebne do maksymalizacji rentowności. Wyższe marże zysku wymagają precyzyjnej wyceny projektu, określania zakresu, zasobów i dostawy. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zapewniasz zgodność z zasadami firmy we wszystkich operacjach opartych na projektach. Project Operations łączy zespoły w celu precyzyjnego śledzenia kosztów projektu, wykorzystania zasobów, terminowego rozliczania i rozpoznawania przychodów.

Project Operations Microsoft Dynamics 365 Sales

Usprawniona współpraca i zwiększona widoczność.

Project Operations pozwala zapewnić zespołom w całej filmie narzędzia do łatwiejszej współpracy. Wszystko dzięki wglądowi w procesy back-end i front-end w tej samej aplikacji. Ułatwia także podejmowanie pewnych decyzji, opartych się na jednym źródle, które jest dokładne i aktualne.

Odnajdywanie i udostępnianie spostrzeżeń

Możesz rozszerzyć swoje dane do Microsoft Power BI, aby wyeliminować silosy danych i stworzyć analizę biznesową, którą można łatwo udostępniać w całej firmie. Bezproblemowa współpraca z Microsoft Teams oznacza, że otrzymujesz narzędzia do wspólnych rozmów społecznościowych i zarządzania dokumentami. Otrzymujesz także narzędzie do połączeń i spotkań – dzięki czemu wszyscy współpracują, aby zapewnić lepsze wyniki biznesowe.

Skaluj i rozwijaj swój biznes

Microsoft wspiera rozwój firmy dzięki kompleksowemu rozwiązaniu, które samo w sobie jest potężne, ale także łatwe w dostosowywaniu i rozszerzaniu. Niezależnie od tego, czy chcesz dodać kolejną aplikację Dynamics 365, czy niestandardową aplikację zbudowaną przy użyciu Power Apps, wszystko działa razem i działa tak, jak oczekujesz, ponieważ mają wspólną podstawę. Co ważne rozwiązania Microsoftu cechuje bezpieczeństwo, prywatność i zgodność rozwiązania dostarczanego w chmurze.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!