fbpx

Marketing

Marketing w Microsoft Dynamics 365 to przede wszystkim łatwe zarządzanie prowadzonymi kampaniami. Dodatkowo ułatwia mierzenie wyników prowadzonych działań.

Tworzenie listy marketingowej za pomocą marketingu w aplikacji

Odpowiednia lista marketingowa jest podstawą udanej kampanii marketingowej. Lista marketingowa może zawierać dowolny typ rekordu klienta (potencjalni klienci, klienci lub kontakty).

Można utworzyć dwa typy list marketingowych:

Marketing w Microsoft Dynamics 365 Sales
 • Statyczna – pozwala dodawać i aktualizować członków ręcznie.
 • Dynamiczna – pozwala aby lista zwracała listę członków dynamicznie, gdy jest to potrzebne, na podstawie ustawionych kryteriów wyszukiwania. Na przykład jeśli użytkownik chce uruchomić kampanię dla członków w określonym mieście, należy użyć listy dynamicznej. Dynamiczna lista marketingowa pobiera zaktualizowaną listę członków podczas każdego jej otwarcia, tworzenia szybkiej kampanii na podstawie tej listy lub rozpowszechnienia działań w ramach kampanii skojarzonych z tą listą.

Przypisywanie kampanii i szybkich kampanii do listy marketingowej

Po utworzeniu działania w ramach kampanii lub szybkiej kampanii można je przypisać do listy marketingowej. Można także utworzyć nową kampanię lub szybką kampanię z listy marketingowej.

Tworzenie szybkiej kampanii

Kreator tworzenia szybkiej kampanii. Marketing w Microsoft Dynamics 365 Sales

Za pośrednictwem szybkiej kampanii w programie Dynamics 365 Sales można wysyłać seryjną pocztę e-mail do klientów z określonego przedziału demograficznego, kampanię e-mail skierowaną do klientów w danym regionie lub prowadzić kampanię telefoniczną skierowaną do osób, które wcześniej kupiły określony produkt. Szybka kampania to działanie, na które składa się jedna kampania ukierunkowana na pozyskanie odbiorców docelowych. Można śledzić sukcesy szybkiej kampanii za pośrednictwem odpowiedzi na kampanię i konwertować pozytywne odpowiedzi na nowych potencjalnych klientów, oferty, zamówienia lub szanse sprzedaży.

Jeśli zachodzi potrzeba wykonania więcej niż jednego działania dla kampanii, takich jak kampania e-mail i korespondencji, należy utworzyć nową kampanię.

Dodawanie zasobów do kampanii

W Dynamics 365 Sales możesz dodać zasoby do kampanii: np. listę marketingową, materiały sprzedażowe lub produkt.

System pozwala dodać do kampanii wszystkie elementy potrzebne w danym kontekście marketingowym. Zazwyczaj konieczne jest dodawanie list marketingowych, ale możesz również chcieć odnieść się do pokrewnych kampanii i produktów, lub możesz chcieć dodać materiały sprzedażowe, które dokumentują procedury sprzedaży.

Marketing – tworzenie i edytowanie kampanii

Marketing w Microsoft Dynamics 365 Sales

Za pomocą kampanii w Dynamics 365 Sales możesz promować swoją firmę, docierając do nowych klientów i zwiększyć sprzedaż. Rozwiązanie pozwala stosować kampanie do przechowywania wszystkich informacji marketingowych i działań, oraz do mierzenia skuteczności podejmowanych wysiłków. Kampanie zawierają zadania planowania i działania w ramach kampanii potrzebne do zarządzania kampaniami marketingowymi.

Do kampanii można dodać strategiczne informacje, takie jak:

 • Budżety i koszty
 • Kody promocji
 • Produkty docelowe
 • Materiały marketingowe (w tym materiały sprzedażowe)
 • Docelowe listy marketingowe

Kampanie mogą zawierać zarówno działania planowania przeznaczone do wykonania przed rozpoczęciem samej kampanii, jak i działania w ramach kampanii, stanowiące jej część.

Dodawanie działania do kampanii

System od Microsoftu wspiera powodzenie twoich kampanii marketingowych przez tworzenie, dystrybucję i przypisywanie różnych zadań planowania i działań w kampanii Dynamics 365 Sales. Działania planowania to te przeznaczone do wykonania przed rozpoczęciem samej kampanii, jak i działania w ramach kampanii, stanowiące część kampanii.

Marketing. Przykłady zadań planowania i działań w ramach kampanii, które można dodać, obejmują:

 • Określenie kanałów reklamowych i materiałów pomocniczych
 • Kontakt z mediami w celu zarezerwowania czasu lub powierzchni reklamowej
 • Utworzenie lub uściślenie docelowych list marketingowych
 • Kontakt z agencją projektową w celu zamówienia przygotowania materiałów marketingowych i reklam

Domyślnie, kampania ma na celu działanie związane z grupą list marketingowych, które można wybrać dla kampanii. Jeśli chcesz uruchomić działanie w ramach kampanii na podzastawie list marketingowych, system pozwala przypisać działanie do niektórych członków.

Marketing – Śledzenie odpowiedzi na kampanię marketingową

Dynamics rejestruje odpowiedzi uzyskane od potencjalnych klientów w odpowiedzi na określoną kampanię marketingową. Dzięki temu pracownicy w Twojej firmie są świadomi reakcji / opinii klientów i mogą podjąć odpowiednie działania. W celu zbadania skuteczności konkretnych działań można użyć współczynnika uzyskanych odpowiedzi. Można ręcznie utworzyć odpowiedzi na kampanię lub sprawić, by program Dynamics 365 Sales generował je automatycznie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!