fbpx

Customers Insights

Customers Insights to intuicyjna i inteligentna platforma danych klientów (CDP) pozwala odblokować informacje i zapewnienia klientom spersonalizowaną obsługię.

Analizy w czasie rzeczywistym przydatne na wszystkich etapach pozyskiwania klientów

Dzięki Customer Insights możesz przekształcić firmę w organizację zorientowaną na klientów, w której pracownicy z działów marketingu, sprzedaży i obsługi dysponują dostarczanymi w czasie rzeczywistym, a także szczegółowymi informacjami potrzebnymi do personalizowania obsługi we wszystkich punktach kontaktu z klientami. Dodatkowo uzyskujesz widoczne wyniki szybciej dzięki platformie CDP dla przedsiębiorstw, z której można korzystać przy minimalnym przeszkoleniu i niewielkiej pomocy personelu IT.

Jak Customers Insights wspiera Cię w codziennej pracy?

  • Jako dyrektor ds. marketingu możesz personalizować kampanie i obsługę, aby zdobywać klientów i zatrzymywać ich przy sobie
  • Jeśli jesteś przedstawicielem handlowym, system pokaże Ci rekomendowane produkty dopasowane do klienta. Wspiera sprzedaż wiązaną i dodatkową realizowaną w celu zwiększenia wartości zakupu.
  • Customer Insights zapewnia aktywną obsługę po sprzedaży w celu zwiększenia lojalności klientów. Wpiera przedstawicieli działu obsługi klienta w ich codziennej pracy.
  • Dzięki integracji danych niewymagającej użycia kodu oraz analizie danych możesz szybko dostarczać kluczowe informacje. Jest to niezwykle przydatne rozwiązanie dla analityków biznesowych.

Ujednolicone dane, połączone środowiska

Personalizowana obsługa na podstawie pełnych informacji o klientach

System pozwala Ci zbierać wszystkie dane transakcyjne i behawioralne w czasie rzeczywistym za pomocą wstępnie wbudowanych konektorów, aby tworzyć aktualne profile osób kontaktowych i klientów. Możesz także ujednolicać dane przez rozpoznawanie tożsamości klientów za pomocą rekomendacji opartych na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Dodatkowo możesz wzbogacić profile klientów za pomocą tablicy sygnałów bieżącej firmy i innych firm, takich jak analiza odbiorców w programie Microsoft Graph, użycie produktu, analizy rynkowe i opinie klientów.

Prognozuj zamiary klientów, korzystając z nieograniczonych analiz

Możesz szybko rozpocząć pracę dzięki gotowym do użycia szablonom uczenia maszynowego. Dzięki temu możesz przewidywać zmiany czy otrzymywać rekomendacje dotyczące produktów oraz wartość okresu istnienia klientów. Rozwiązanie od Microsoftu pozwala odkrywać nowe segmenty odbiorców dzięki opartym na sztucznej inteligencji rekomendacjom lub definiować własne.

Azure Synapse Analytics

Ponadto możesz rozszerzyć aplikację Customer Insights przy użyciu usługi Azure Synapse Analytics. Pozwala to łączyć dane klientów z danymi finansowymi, operacyjnymi i niestrukturyzowanymi danymi IoT, w celu kompilowania własnych niestandardowych modeli uczenia maszynowego. Połączenie danych klientów z usługą Microsoft Power BI, pozwoli dostosowywać pulpity nawigacyjne i raporty.

Analiza danych generowana przy użyciu Sztucznej Inteligencji SI

System pozwala aktywować w czasie rzeczywistym szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji docelowych, w tym analizy, marketing za pośrednictwem poczty e-mail, reklamy i platformy angażowania klientów, przy użyciu gotowej funkcji integracji z aplikacjami Microsoft i innych firm. Możesz osadzać karty aplikacji Customer Insights w aplikacjach biznesowych w celu uzyskiwania szczegółowych informacji i wykonywania akcji informacyjnych. Zautomatyzuj środowiska nastawione na klientów, przepływy pracy i procesy przy użyciu rozwiązania Microsoft Power Automate. Dodatkowo możesz tworzyć niestandardowe aplikacje z wbudowanymi analizami przy użyciu rozwiązania Microsoft Power Apps.

Platforma ze zintegrowanymi zabezpieczeniami i rozwiązaniami do ochrony prywatności

Z użyciem Dynamics 365 skrócisz czas osiągania wartości. Jest to możliwe dzięki samoobsługowej platformie CDP opartej na platformie Azure i własnym magazynie danych usługi Azure Data Lake. Możesz także obsługiwać ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Jest to możliwe dzięki gotowym narzędziom do ochrony prywatności, zabezpieczania i zarządzania, w pełni zachowując prawa własności do danych. Ponadto Microsoft pozwala wykorzystać swoje badania i wiedzę specjalistyczną pracowników Microsoft z zakresu sztucznej inteligencji, technologii chmurowych, danych i platform programistycznych, aby móc lepiej obsługiwać klientów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!