fbpx
Sprzedaż w Business Central

Główną zaletą Business Central w sprzedaży jest poprawa komunikacji, która jest kluczowa w tym obszarze działalności. System daje dostęp „tu i teraz” do najważniejszych informacji z produkcji czy magazynu. Dzięki dostępowi do danych z całej firmy pozwala na precyzyjne określanie czasu realizacji zamówień oraz ich wycenę. Sprzedaż w Business Central jest wspierana również przez możliwość prowadzenia działań marketingowych.

Business Central w sprzedaży i dystrybucji pozwala na łatwe zarządzanie ofertami, zbiorczymi zamówieniami i procesami zamówień sprzedaży. Umożliwia odpowiednie planowanie zaopatrzenia oraz pozwala na integrację zamówień sprzedaży i zakupu. System daje także możliwość budowania bliższych relacji z dostawcami. Pomaga poprawić wyniki finansowe firmy i umożliwia skrócenie czasu realizacji i rozliczenia zamówień.

Business Central wspiera także obsługę płatności, zarządzanie kontaktem z klientem. Ułatwia tworzenie i przetwarzanie faktur sprzedaży, tworzenie zapytań i ofert, obsługę cen, wysyłkę zamówień.

Sprzedaż w Business Central

Sprzedaż i dystrybucja – zalety Business Central

 • Planowanie sprzedaży uwzględniające prognozy popytu;
 • Ustalanie odpowiedniego poziomu marż, odpowiednie kalkulacje;
 • Zarządzanie rabatami, cennikami, przecenami i promocjami;
 • Tworzenie zaawansowanych analiz sprzedaży;
 • Porównywanie wyników sprzedaży z wielkościami planowanymi;
 • Szybkie i łatwe rozliczanie oraz fakturowanie płatności;
 • Zwiększenie rentowności kanałów dystrybucji
 • Skrócenie cyklu zamówienia
 • Sprawny obieg dokumentów, możliwość kontroli limitów kredytowych nabywcy, dołączania załączników i delegowania uprawnień;
 • Obsługa zamówień zbiorczych i umów stałych;
 • Zarządzanie danymi związanymi z klientami i sprzedażą;
 • Klasyfikowanie odbiorców;
 • Proste uruchamianie nowych kanałów sprzedaży (sklep internetowy, sprzedaż mobilną);
 • Zarządzanie kanałami sprzedaży internetowej (B2B i B2C);
 • Zintegrowana sprzedaż internetowa z systemami aukcyjnymi, portalami handlowymi czy systemami płatności;
 • Współpraca B2B z partnerami za pośrednictwem Internetu;
 • Zmniejszenie kosztów prowadzenia firmy.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zamówienia zakupu jednym kliknięciem

NetSuite automatycznie udostępnia menedżerom sugerowane raporty zakupów, gdy poziomy zapasów osiągną punkty ponownego zamówienia. Po przejrzeniu i edycji tych raportów NetSuite automatycznie generuje zamówienia, które można przesyłać pocztą elektroniczną lub faksem bezpośrednio do dostawców.

Usprawniony odbiór

Możliwości zakupowe NetSuite pozwalają przeglądać zatwierdzone i otwarte zamówienia zakupu oraz automatycznie otrzymywać towary, albo odbierać je według pozycji lub numeru wiersza. Pozwala to automatycznie aktualizować poziomy zapasów i szybko wypełniać zamówienia zwrotne od klientów.

Zautomatyzowane płatności

NetSuite pozwala na weryfikację faktur i zwolnienie ich do zapłaty z odpowiednimi potwierdzeniami i dopasowaniem zamówienia.

Samoobsługowe centrum dostawców

Zintegrowane centrum dostawców pozwalają oferować dostawcom bezpośredni dostęp do informacji, które są istotne dla współpracy. System udostępnia informacje takie jak zamówienia, dane do zapłaty i inne kluczowe dokumenty.