fbpx

Integracja pakietu Office

Pakiet Office wspiera zarządzanie firmą

Dzięki głębokiej integracji rozwiązań Office 365 (pakietu Microsoft Office) i systemów do zarządzania Microsoft Dynamics 365 możesz jeszcze lepiej wykorzystywać funkcjonalności pakietu Office w zarządzaniu firmą. Integracja pakietu Office i Dynamics to dodanie wartości, funkcjonalności i spotęgowanie możliwości.

Microsoft Excel i Dynamics 365

Aktualizacja rekordów może pochłaniać wiele czasu i zasobów. Jednak zintegrowane rozwiązania Microsoftu pozwalają na zaktualizowanie ich w programie Excel (online) bezpośrednio z poziomu systemu Dynamics 365.

Dodatkowo wszystkie dane w Excel’u można analizować nie opuszczając systemu Dynamics 365. System pozwala korzystać z Excel online i tam przeprowadzać wszystkie niezbędne analizy danych. Po zakończeniu pracy zaktualizowane informacje zostają zapisane w Microsoft Dynamics 365.

Excel pozwala na wykorzystanie złożonych narzędzi do analizy danych. Jeśli jest on połączony z Microsoft Dynamics 365, raporty są automatycznie aktualizowane. Dzięki temu wszystkie zmiany dokonywane w plikach są od razu widoczne, a informacje są dostępne w czasie rzeczywistym.

Integracja pakietu Office 365

Dzięki integracji Business Central możesz, w czasie rzeczywistym, przygotowywać raporty w programie Excel. Raporty mogą być bardzo szczegółowe i być dedykowane dla różnych podmiotów. Raporty można importować z Business Central do Excel i odwrotnie. Dzięki temu możesz łatwo tworzyć i modyfikować raporty, bez konieczności kodowania lub umiejętności programowania.

Program Excel pozwala również dostosowywać budżety i plany bezpośrednio w przeglądarce. Rozwiązanie pozwala zintegrować planowanie operacyjne i finansowe za pomocą modeli opartych na sterownikach, oferując większą dokładność. Rozwiązanie można łatwo skalować i dostosowywać do nowych formularzy planowania, użytkowników i jednostek. Możesz szybko rozpocząć pracę dzięki gotowym szablonom i zestawom startowym.

Zaletą edycji w programie Excel jest to, że umożliwia ona wprowadzanie zmian w rekordach w programie Excel, a następnie publikowanie zmian z powrotem w systemie Business Central.

Połączenie Business Central z Excel pozwala na pobieranie danych z systemu ERP, wprowadzanie zmian oraz ich publikowanie. Dzięki temu użytkownicy mogą w prosty i szybki sposób edytować dane finansowe czy też tworzyć robocze wykresy i analizy w Excel`u. Funkcja ta wspiera również filtrowanie list. Wszystko to sprowadza się do wygody pracy oraz zwiększenia jej efektywności.

Microsoft Word i Dynamics 365

Szablony programu Word w Microsoft Dynamics 365 pozwalają korzystać z wielu zaawansowanych funkcji oferowanych przez Microsoft Word. Word pozwala na generowanie profesjonalnych dokumentów. W zintegrowanych rozwiązaniach możesz zaprojektować układ swojego dokumentu tak samo, jak w programie Microsoft Office Word. Szablony pomagają zaoszczędzić czas, ponieważ nie trzeba tworzyć nowych dokumentów za każdym razem, gdy pracujesz z podobnymi rekordami.

Dane klientów można również scalać z szablonami programu Word w celu tworzenia podsumowań.

Podobnie jak w przypadku programu Excel, integracja Business Central z programem Word umożliwia użytkownikom korzystanie z funkcji formatowania danych niedostępnych w Business Central. Różnorodne dane – faktury, zamówienia itp. – można eksportować do programu Word, a użytkownicy mogą tworzyć sformatowane raporty. Możesz utworzyć raport od podstaw i dostosować go do swoich upodobań lub skorzystać z jednego z szablonów dołączonych do programu Word, takiego jak podsumowanie klienta.

W Dynamics 365 Business Central możesz dokonywać podstawowych dostosowań drukowanych dokumentów, takich jak faktury sprzedaży, zamówienia i zaksięgowane faktury zakupu. System pozwala dostosować formaty faktur Dynamics 365 Business Central za pomocą Microsoft Word.

Microsoft Outlook i Dynamics 365

Integracja Office 365 z platformą Dynamics 365 pozwala na łatwe śledzenie wiadomości e-mail. Umożliwia również sprawdzanie informacji o działaniach sprzedażowych oraz śledzenie terminów i organizację spotkań z kalendarza programu Outlook. Z Outlooka możesz wygenerować także nowe rekordy bezpośrednio do systemu Dynamics. Co więcej, połączenie rozwiązań pozwala na automatyczne planowanie zadań w odpowiedzi na e-maile i dodawanie informacji do rekordu klienta.

Z poziomu programu Outlook możesz tworzyć oferty sprzedaży, zamówienia czy faktury. Takie rozwiązanie znacząco ułatwia i usprawnia pracę z klientem. Integracja z Outlook pomaga również śledzić płatności klientów.

Integracja pakietu Office 365

Microsoft Share Point i Dynamics 365

SharePoint to internetowa platforma współpracy, która integruje się z pakietem Microsoft Office. Służy głównie do zarządzania i przechowywania dokumentów stworzonych w celu zaoszczędzenia miejsca i zmniejszenia ilości przechowywanych danych. Gdy SharePoint jest zintegrowany z Dynamics 365, dane klientów można łatwo odzyskać, a dokumenty zawierające dane mogą być automatycznie dołączane do rekordów klientów. Ta integracja umożliwia współpracę i udostępnianie dokumentów użytkownikom zarówno w firmie, jak i poza nią.

Microsoft OneNote i Dynamics 365

Aplikacja Microsoft OneNote działa jak cyfrowy notatnik, którego można używać do robienia notatek w dowolnym miejscu. Integracja OneNote z Dynamics 365 umożliwia tworzenie i edytowanie notatek w rekordzie tablicy aktywności, zarówno w aplikacji internetowej, jak i aplikacjach mobilnych, dla wybranych podmiotów. OneNote pozwala na łatwe przechwytywanie, organizację i przechowywanie notatek (w tym obrazów) na dowolnym urządzeniu i łączyć je z Dynamics 365. (Ta integracja dostępna tylko dla wdrożeń Dynamics 365 Online i wymaga integracji z SharePoint).

Microsoft Teams i Dynamics 365

Integracja Dynamics 365 i Microsoft Teams umożliwia użytkownikom łatwą pracę z typowymi danymi klientów i bezpośrednie udostępnianie plików. Ułatwia też prezentowanie danych czy organizację spotkań oraz webinariów. Pomaga poprawić komunikację w zespole i poprawia jego efektywność.  

Integracja pakietu Office – Podsumowanie

Integracja pakietu Office 365 z systemem Microsoft Dynamics 365 to nie tylko usprawnienie codziennej pracy. To również rozszerzenie funkcjonalności systemu Dynamics. Pakiet Office 365 rozszerza zarówno Business Central, Dynamics 365 Sales jak i wszystkie inne rozwiązania z rodziny Dynamics 365.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!