fbpx

Import danych z wag

Import danych z wag samochodowych i kolejowych

IT Vision przygotowało specjalne rozwiązanie – import danych z wag dla użytkowników rozwiązań Microsoftu (Dynamics NAV, Business Central). Dzięki opracowanemu przez nas rozwiązania dane z systemu GSW są importowane bezpośrednio do systemu do zarządzania. Dzięki temu nie musisz się martwić ręcznym wprowadzaniem danych do systemu.

Główne zastosowania integracji wagi to:

  • Ważenie materiałów sypkich
  • Obsługa składowisk odpadów
  • Ważenie cystern kolejowych
  • Ważenie osiowe
  • Ważenie z czytnikami RFID
  • Systemy ważące

Jak wygląda przebieg importu wag do systemu?

System (Business Central/NAV/Navision) importuje dane z programu wagowego GSW w określonych odstępach czasowych. Dane są pobierane automatycznie. Sam określasz sposób, w jaki mają być pobierane dane. Zdefiniowana jest również cykliczność (godzina i częstotliwość – codziennie, lub tylko dni robocze). System na podstawie tych parametrów importuje dane do raportu GSW w systemie ERP. Możliwe jest również ‘ręczne’ importowanie danych z poziomu raportu wag.

Przykład zaimportowanych danych:

Na podstawie zaimportowanych danych, użytkownik ma możliwość automatycznego przypisania wierszy GSW dla niezrealizowanych jeszcze zamówień zakupu oraz otwarcia i sprawdzenia danego zamówienia.

Import danych z wag samochodowych i kolejowych

Raport wag pozwala na zaksięgowanie dokumentu PZ lub seryjnego zaksięgowania dokumentów PZ (po wcześniejszym zaznaczaniu danych wierszy) bez konieczności przechodzenia do zamówienia zakupu.  Z tego poziomu również możliwy jest wydruk pojedynczego lub seryjnego dokumentu magazynowego PZ.

Import danych z wag samochodowych i kolejowych

Ponadto mamy do dyspozycji takie akcje jak: Zablokuj, Odblokuj, Status Zaksięgowany. System nie pozwala na zmiany rekordu w statusie Zablokowany i Zaksięgowany, dzięki czemu kontrolujemy poprawność danych.

Integracja systemu wagowego z systemem Microsoft 365 Business Central (oraz NAV i Navision) to jedno z wielu dedykowanych rozwiązań przygotowanych przez IT Vision.

Jeśli Twoja firma posiada niestandardowe potrzeby, możemy rozszerzyć funkcjonalności systemu o nasze autorskie rozwiązania lub stworzyć moduł dedykowany potrzebom Twojej firmy.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!