fbpx

Controlling w Microsoft Dynamics 365 to interaktywne, samoobsługowe rozwiązanie analityczne oparte na systemie TARGIT Business Intelligence

W systemach źródłowych opartych o transakcyjną bazę danych OLTP zgromadzona jest duża ilość informacji. Jednak w podejmowaniu skutecznych decyzji potrzebne są tylko i wyłącznie informacji zarządczej, czyli kluczowych raportów, które przedstawiają sytuację firmy. Działania takie wspiera oferowane narzędzie controllingowe.

Rozwiązanie jest przeznaczone do samodzielnego tworzenia analiz, kokpitów, raportów i ostrzeżeń przez wszystkich pracowników z dowolnych hurtowni i baz danych. Dostępne dziedziny analityczne to produkcja, sprzedaż, zestawienia księgowe, rozrachunki, magazyny oraz kadry i płace.

Trafne decyzje dzięki zgromadzeniu kluczowych informacji

W hurtowni danych tzw. jednej wersji prawdy nowym możliwościom analitycznym i eliminacji zbędnych danych. Wspólny interfejs pozwala każdemu pracownikowi błyskawicznie dotrzeć do informacji, których w danym momencie potrzebuje.

Oszczędność czasu i kosztów

System ułatwia wykonywanie działań związanych z przygotowaniem raportów i analiz. Tworzenie nowych analiz zamiast kilku godzin pracy wymaga jedynie kilku kliknięć. Czas zaoszczędzony w procesie raportowania można przeznaczyć na efektywne działania i podejmowanie decyzji.

Łatwiejsza praca dzięki bardzo przyjaznemu i intuicyjnemu interfejsowi

Nawet użytkownicy mniej biegli w obsłudze narzędzi IT mogą zagłębić się w skomplikowane analizy, śledzić trendy i przygotowywać wieloprzekrojowe raporty.

Charakterystyka rozwiązania:

Samoobsługowe

  • Naturalny język (Meta Morphing) – narzędzie Meta Morphing „Chciałbym przeanalizować…” jest unikalnym, łatwym kreatorem służącym tworzeniu nowych analiz. Analizy tworzone od zera przy pomocy Meta Morphing wyświetlane są na ekranie. Tabele i wykresy można dostosować do konkretnych zadań i do indywidualnych użytkowników. Wszystko jest realizowane przy użyciu konwencjonalnych terminów biznesowych, tak aby całe środowisko robocze było zrozumiałe dla każdego użytkownika na każdym poziomie.
  • Agenci informacji – aby ułatwić przeglądanie danych i wykrywanie niekorzystnych lub korzystnych informacji, w system wbudowany został inteligentny agent kolorów. Agent automatycznie nadaje kolor obiektom analizy w zależności od wartości liczbowych kryjących się za danym obiektem. Przykładowo na zielono wyświetlane są wartości, które przekraczają pewien określony poziom, natomiast kolor czerwony pojawia się w przypadku wyników zdecydowanie poniżej oczekiwań użytkownika.
  • Jeden klik – przy użyciu TARGIT można dokonywać analizy szybciej i lepiej. Użytkownik wykonuje znacznie mniejszą ilość kliknięć niż w przypadku jakiegokolwiek innego narzędzia na rynku. W system wbudowane są funkcje, które pozwalają jednym kliknięciem uzyskać efekt w postaci analizy wybranej wartości czy wyświetlenia przez system informacji o pojawiających się największych zagrożeniach (np.: niekorzystnych trendach lub poważnych stratach w danym obszarze) bądź też o pojawiających się największych szansach.
  • „Przeciągnij i upuść” – system pozwala na błyskawiczne przygotowanie analizy za pomocą metody „przeciągnij i upuść”. Użytkownik wybiera kryteria (miary, wymiary), które go interesują i przenosi je przy pomocy myszki przykładowo na obszar tabeli przestawnej. Funkcja „wypełnij danymi” w błyskawiczny sposób pozwala osiągnąć wynik analizy czy raportu.
  • Kalkulacje – ważną funkcją TARGIT są zaawansowane kalkulacje, które pozwalają rozwinąć i rozbudować podstawowe analizy bez ingerencji w strukturę kostek OLAP.

Interaktywne

  • Alerty – wśród funkcjonalności systemu znajdują się również tak przydatne funkcje, jak Agent Powiadamiania oraz Agent Przewidywania. Agent Powiadamiania ma za zadanie automatycznie ostrzegać użytkownika o określonych zdarzeniach i trendach. Oprócz samej informacji (np. w formie wiadomości e-mail) agent wysyła także odnośnik do głębszej analizy zasygnalizowanego zdarzenia. Agent Przewidywania natomiast to elektroniczny nadzorca, który ostrzega o prawdopodobnych zmianach. Jedyne, co trzeba wiedzieć, by móc korzystać z tej funkcji, to znajomość kluczowych wskaźników przedsiębiorstwa (KPI). Po dostarczeniu tej informacji Agentom Przewidywania system automatycznie wykryje, w jaki sposób najlepiej monitorować najważniejsze cele firmy. Gdy zajdzie potrzeba, użytkownik zostanie poinformowany o zmianach mogących stanowić zagrożenie dla realizacji celów firmy w przyszłości.
  • Powiązane obiekty – zarówno analizy, jak i raporty są w pełni interaktywne. Obiekty analityczne są powiązane ze sobą w taki sposób, że zawężając zakres wyświetlanych danych w jednym obiekcie np. tabeli przestawnej, system odpowiednio zmienia dane na pozostałych obiektach.
  • Hiperrelacja – analizy, raporty i kokpity nie muszą mieć formy statycznej. Pojedyncze kliknięcie myszką na dowolnym obiekcie otwiera szczegółową analizę i pozwala na dalsze badanie wyników. Można też tworzyć hiperłącza między analizą a istotnymi załącznikami. Wystarczy kliknąć dowolny obiekt (obliczenie) w raporcie, aby uzyskać dokładniejszy wgląd w analizy kryjące się za interesującą nas wartością.
  • Współpraca – w systemie możliwa jest wspólna praca kilku osób na tych samych analizach. Istnieje funkcja, która umożliwia wysłanie e-maila do wybranej osoby z załączoną, wcześniej przygotowaną analizą. Użytkownik, który otrzymuje e-maila, może od razu zacząć pracować na otrzymanej analizie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!