fbpx

Villa Verde

Branże:
artykuły dekoracyjnedystrybucjaprodukcjasprzedaż
Rozwiązanie:
Dynamics Microsoft Integracja B2B

Czołowy partner w dziedzinie dekoracji

Villa Verde Sp. z o.o. (dawniej Haymann) jest firmą z branży produkcji. Zajmuje się wytwarzaniem i sprzedażą hurtową artykułów stosowanych w dekoratorstwie. W swoim asortymencie posiada m.in. różnego rodzaju świec i wyrobów ze szkła oraz uzupełniających każdą kompozycję dodatków. Firma prowadzi działalność w Niemczech. Polski oddział zajmuje się głównie produkcją i logistyką. IT Vision wdrożyło w firmie produkcyjnej system Microsoft Dynamics.

„Potrzeba usprawnienia procesów wymiany danych i dokumentów pomiędzy oddziałami oraz udoskonalenia komunikacji z partnerami była kluczowa dla dalszego, efektywnego prowadzenia działalności. Nowe rozwiązanie informatyczne miało nam pomóc w tych obszarach” – komentuje Marek Tatarczuch, Prezes Zarządu Villa Verde.

Wyzwanie

Dynamiczny rozwój Villa Verde sprawił, że konieczna była modernizacja istniejącej infrastruktury informatycznej. Firma korzystała już z rozwiązań Microsoft Dynamics. Konieczne było jednak stworzenie platformy B2B, ułatwiającej wymianę dokumentów i informacji wewnątrz firmy i z jej partnerami.

Spółce zależało na wprowadzeniu jednego, zintegrowanego systemu, który objąłby swoim zasięgiem wszystkie obszary działalności Villa Verde, umożliwiając przede wszystkim automatyzację procesu obiegu dokumentów i informacji, lepszy nadzór nad procesem dostaw, skrócenie terminów realizacji, a także łatwiejszy dostęp do danych w celu raportowania i planowania.

„Naszym partnerem wdrożeniowym została firma IT Vision. Zespół projektowy IT Vision wykazał się zrozumieniem naszych potrzeb, a także wiedzą i doświadczeniem w realizacji projektów B2B dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. System B2B został odpowiednio dostosowany przez konsultantów IT Vision do specyfiki prowadzonej przez nas działalności.” – mówi Marek Tatarczuch, Prezes Zarządu, Villa Verde Sp. z o.o

Rozwiązanie

Wdrożenie elektronicznej platformy B2B opartej na systemie Microsoft Dynamics pomogło zwiększyć efektywność pracy w Villa Verde w wielu obszarach.
Zarząd podjął decyzję o zintegrowaniu funkcjonującego już w firmie systemu Microsoft Dynamics z systemami partnerów i utworzeniu elektronicznej platformy wymiany danych B2B. Zastosowanie takiego rozwiązania było możliwe dzięki otwartości systemu Microsoft Dynamics, dzięki czemu integracja nie stanowiła żadnego problemu. Dzięki elastyczności Dynamics możliwe było zintegrowanie najważniejszych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, takich jak zarządzanie gospodarką magazynową, sprzedaż, zamówienia i księgowość.

Projekt wdrożenia platformy B2B opartej na systemie Dynamics w firmie Villa Verde jest innowacyjny zarówno, jeśli chodzi o zmianę w realizacji procesów, jak i zmianę organizacyjną – w zakresie współpracy z partnerami. System zapewnia spójność i historyczność danych, możliwość integracji z rozwiązaniami zewnętrznymi (platformami partnerów) oraz skalowanie w miarę rozwoju firmy i zmiany jej wymagań. Nowoczesna platforma bazy danych zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa przesyłanych dokumentów i danych.

W trakcie realizacji wykorzystano rozwiązania informatyczne o wysokim stopniu nowoczesności: zaawansowany, zintegrowany system B2B (obejmujący również portal komunikacyjny), współpracujący z partnerami z wykorzystaniem standardów EDI)), a także system raportujący oparty o technologie OLAP i data warehouse. Takie rozwiązanie umożliwia Villa Verde budowę elastycznych raportów dla klientów i partnerów, z możliwością pracy za pośrednictwem Internetu.

„Funkcjonująca obecnie infrastruktura informatyczna przyczyniła się do polepszenia wydajności przedsiębiorstwa oraz wzrostu konkurencyjności. Możemy teraz szybciej realizować zamówienia, a dzięki standardom EDI – sprawniej komunikować się z naszymi klientami i partnerami, co przekłada się na zadowolenie naszych klientów i podjęcie współpracy z zagranicznymi partnerami”
Marek Tatarczuch Prezes Zarządu Villa Verde Sp. z o.o.

Wynik

Villa Verde

Wdrożenie elektronicznej platformy B2B opartej na systemie Microsoft Dynamics pomogło zwiększyć efektywność pracy w Villa Verde w wielu obszarach.

Usprawnione zostały procesy wymiany dokumentów, realizacja sprzedaży i wysyłek. Proces realizacji zamówień przebiega sprawniej, a to bezpośrednio przekłada się na poziom zadowolenia partnerów. Bardzo ważną korzyścią jest też zredukowanie liczby pomyłek związanych z ręcznym wprowadzaniem danych przez pracowników. W znacznym zakresie wykorzystywane są teraz dokumenty elektroniczne, co nie tylko redukuje koszty, ale też pomaga chronić środowisko.

Dodatkowym pozytywnym efektem wdrożenia projektu B2B jest wprowadzenie technologii, która pozwala na podjęcie współpracy z dużymi partnerami, w tym zagranicznymi, którzy wymagają standardów komunikacji elektronicznej (EDI). Z kolei zastosowanie systemu raportującego pozwala szybciej zbierać potrzebne informacje do organizowania pracy w firmie. Dzięki temu zarząd Villa Verde może podejmować bardziej trafne decyzje.

Dynamics
Dowiedz się więcej o systemie