fbpx

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Branże:
badania naukoweuczelnia wyższausługi
Rozwiązanie:
Microsoft Dynamics General eTeacher

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy (UTP) jest wieloprofilową uczelnią, integrującą nauki rolnicze i techniczne. Zajmuje wysokie miejsca w rankingach wyższych uczelni, zwłaszcza w tych, w których oceniane jest przygotowanie absolwentów do zdobycia dobrej pracy. Działalność naukowa i dydaktyczna opiera się na współpracy z prawie wszystkimi krajowymi uczelniami technicznymi i rolniczymi. Uniwersytet współpracuje także z z wieloma ośrodkami zagranicznymi. IT Vision wdrożyło na uczelni zintegrowany system do zarządzania Microsoft Dynamics

„Przygotowując się do wdrożenia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, zdawaliśmy sobie sprawę z wysokich wymagań stawianych systemowi. Celem projektu było umożliwienie prowadzenia badań zarówno przez studentów, pracowników naukowych uniwersytetu, jak i przez przedsiębiorstwa związane z uczelnią. Projekt powinien przyczynić się do budowania innowacyjnej przedsiębiorczości w regionie”. Sylwia Wójcik, Kierownik projektu, IT Vision Sp. z o.o.

Wyzwanie

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy stworzył Regionalne Centrum Innowacyjności, którego realizacja podzielona była na II etapy. Celem etapu II było utworzenie sieci laboratoriów badawczych w obszarze nauk technicznych i przyrodniczych, a także wzmocnienie potencjału ilościowego i jakościowego uczelni w zakresie infrastruktury badawczej, umożliwiającej prowadzenie badań na rzecz otoczenia gospodarczego na najwyższym poziomie naukowym. Laboratoria wyposażone w profesjonalną aparaturę miały funkcjonować we współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, parkami przemysłowymi i przedsiębiorstwami w zakresie specjalistycznych badań. Miały usprawnić transformację i transfer wiedzy. Doświadczenia pochodzące ze sfery badań i rozwoju powinny znajdywać zastosowanie praktyczne i wpływać na wzrost efektywności współpracy świata nauki z przedsiębiorcami.

W związku z realizacją II etapu pojawiła się konieczność wdrożenia zaawansowanego, zintegrowanego rozwiązania do zarządzania. System miał być wykorzystywany jako model w badaniach naukowych, w tym w badaniach prowadzonych podczas przygotowywania prac dyplomowych oraz badaniach realizowanych na zlecenia przedsiębiorców i instytucji.

Przygotowanie ERP dla Uniwersytetu miało umożliwić testowanie, modelowanie oraz prowadzenie badań w oparciu o system do zarządzania przedsiębiorstwem. System miał jak najlepiej pokrywać możliwe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa oferując szeroką bazę przykładowych firm m.in. produkcyjnych i logistycznych.

„Na potrzeby projektu przygotowano konfigurację oraz dane odzwierciedlające model działania firmy dystrybucyjnej oraz firmy produkcyjnej, dzięki czemu użytkownicy systemu będą mogli zasymulować operacje i w praktyczny sposób poznać funkcjonowanie poszczególnych modułów Microsoft Dynamics”. Piotr Podgórni, Dyrektor Działu Wdrożeń, IT Vision Sp. z o.o.

Rozwiązanie

Zdecydowano się na wdrożenie zintegrowanego systemu do zarządzania Microsoft Dynamics. Dzięki temu studenci oraz przedsiębiorcy współpracujący z uczelnią mogą zobaczyć, w jaki sposób nowoczesne i innowacyjne rozwiązania informatyczne usprawniają zarządzanie działaniami, zasobami oraz procesami w organizacji. Realizacja projektu służy także efektywnej współpracy naukowców i przedsiębiorców.

Zespół IT Vision przeprowadził kompleksowo proces analizy, wdrożenia i szkolenia użytkowników systemu. Wdrożenie Microsoft Dynamics na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym podyktowane zostało przede wszystkim celami badawczymi. Zarówno studenci, jak i współpracujące z uczelnią przedsiębiorstwa mogą w praktyczny sposób poznać zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Do realizacji tego celu przyczyni się także stworzona przez IT Vision baza firm referencyjnych: firmy dystrybucyjnej oraz firmy produkcyjnej.

System do zarządzania Microsoft Dynamics pozwala objąć wszystkie najważniejsze obszary działalności przedsiębiorstwa (produkcja, ofertowanie i sprzedaż, finanse i księgowość, zakupy i logistyka, projekty, zasoby, zarządzanie gospodarką magazynową i łańcuchem dostaw, serwis). Podstawową zaletą systemu jest scalenie informacji płynących z poszczególnych działów przedsiębiorstwa w jednym miejscu. Osoby odpowiedzialne w firmie za realizację zleceń mają wgląd w rzeczywiste stany magazynowe i prognozy dotyczące terminów realizacji poszczególnych prac, dzięki czemu mogą tworzyć wiarogodne harmonogramy i przekazywać klientom rzetelne informacje. Funkcja zarządzania środkami trwałymi pozwala precyzyjnie rejestrować, śledzić, amortyzować i zbywać aktywa firmy. System umożliwia także zarządzanie produkcją i dystrybucją, co przekłada się na efektywne prowadzenie współpracy z kluczowymi partnerami biznesowymi i lepsze zaspokajanie potrzeb klientów. Pomaga również zwiększyć dochodowość operacji w obszarze sprzedaży i marketingu, oferując pracownikom całej organizacji jednoczesny dostęp do wciąż aktualizowanych informacji w trybie online.

Obszary funkcjonalne wdrożonego rozwiązania:

 • Zarządzanie finansami
 • Środki trwałe
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Produkcja
 • Sprzedaż i marketing
 • Zakupy
 • Magazyn
 • Projekty
 • Zasoby
 • Wielowymiarowe analizy

Dodatkowo w ramach projektu firma IT Vision dokonała wdrożenia systemu General eTeacher, będącego nowoczesną platformą e-learningową. Rozwiązanie to łączy tradycyjne metody tekstowe z narzędziami multimedialnymi, takimi jak zdjęcia, prezentacje, filmy. Specjaliści IT Vision przygotowali multimedialne instrukcje użytkowania poszczególnych modułów systemu Microsoft Dynamics - krótkie filmy instruktażowe przedstawiają sposób wykonywania działań krok po kroku. System General eTeacher pozwala dostosować tempo i czas nauki do indywidualnych możliwości użytkownika oraz umożliwia szybkie przyswajanie wiedzy.

Wynik

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy otrzymał system Microsoft Dynamics wraz z bazą modelowych firm produkcyjnych i dystrybucyjnych. IT Vision przygotowało dla UTP specjalne instruktaże ułatwiające naukę obsługi systemu ERP. Ponadto wdrożona została platforma e-learningowa General eTeacher.

Korzyści z wdrożenia Microsoft Dynamics i platformy General eTeacher:

 • Wzmocnienie potencjału ilościowego i jakościowego uczelni w zakresie infrastruktury badawczej;
 • Umożliwienie prowadzenia badań na rzecz otoczenia gospodarczego na najwyższym poziomie naukowym;
 • Możliwość promowania nowoczesnych sposobów działania w oparciu o zaawansowane, zintegrowane systemy informatyczne;
 • Usprawnienie transferu wiedzy do zastosowań praktycznych;
 • Możliwość prowadzenia wewnętrznych pokazów realizowanych regularnie dla dużej ilości uczestników;
 • Prezentacje czynności, operacji bądź umiejętności technicznych, obsługi narzędzi i urządzeń;
 • Stworzenie warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.
UTP Microsoft Dynamics
Dowiedz się więcej o systemie