fbpx

NOVOMATIC Technologies Poland S.A

Branże:
produkcjasoftwaresprzedażwynajem
Rozwiązanie:
Dynamics Microsoft

Wiodący dostawca oprogramowania dla branży rozrywkowej

NOVOMATIC Technologies Poland S.A. (NTP) to nowoczesna firma produkująca systemy i oprogramowanie multimedialne bazujące na dużych rozproszonych systemach informatycznych. Oferuje także najnowocześniejsze produkty i usługi, takie jak rozproszone i sieciowe gry 2D i 3D. W swoim asortymencie posiada maszyny video i kioski multimedialne. Firma oferuje również systemy: do zarządzania sieciami typu WAN i LAN; akwizycji danych; czasu rzeczywistego typu embedded oraz protokoły transmisji i wymiany danych.

„Bardzo przydatną dla nas funkcją jest obsługa kolektorów do czytania kodów kreskowych i przypisywanie ich do systemu informatycznego. Kody takie naklejane są na elementach wyposażenia, a kolektory gromadzą informacje o wyposażeniu, wypożyczeniach, środkach trwałych, ich lokalizacjach itp. Kolektory mają możliwość łączenia się przez Wi-Fi oraz kabel komputerowy. Integracja modułu do zarządzania środkami trwałymi z kolektorami danych i kodami kreskowymi znacznie usprawnia naszą codzienną pracę, pozwala zaoszczędzić czas i zredukować ilość pomyłek”. Anna Żmuda-Werewka, Główna księgowa, NOVOMATIC Technologies Poland S.A.

Wyzwanie

Wraz ze zwiększeniem ilości wyposażenia, wypożyczeń oraz środków trwałych w firmie NOVOMATIC Technologies Poland S.A. pojawiła się potrzeba wdrożenia kompleksowego narzędzia do zarządzania. Firma potrzebowała rozwiązania, które pozwalałoby obsługiwać i monitorować wypożyczenia oraz wyposażenie, tworzyć kompletacje, przypisywać lokalizacje i osoby odpowiedzialne oraz prowadzić inwentaryzacje. Konieczna była również integracja z kolektorami danych i drukarką kodów kreskowych.

Głównymi potrzebami NTP były:

 • Pełna kontrola nad środkami trwałymi, wyposażeniem oraz wypożyczeniem;
 • Przypisywanie środków trwałych, wypożyczeń i wyposażenia do konkretnych osób;
 • Możliwość tworzenia protokołów przekazania;
 • Możliwość prowadzenia inwentaryzacji;
 • Przypisywanie informacji o środkach trwałych w systemie;
 • Obsługa i drukowanie różnych typów kodów kreskowych (o różnej wielkości, wyglądzie i właściwościach);
 • Możliwość importu i eksportu danych pomiędzy kolektorem a systemem.
Microsoft Dynamics umożliwia precyzyjne rejestrowanie, śledzenie, amortyzowanie i zbywanie aktywów firmy. Pozwala osiągnąć maksymalną elastyczność i nie wymaga zaawansowanej wiedzy informatycznej.

Rozwiązanie

Dzięki wprowadzonemu rozwiązaniu w łatwy sposób można otrzymać informacje o dacie przyjęcia wyposażenia, lokalizacji, pracowniku odpowiedzialnym, numerze seryjnym i nadanym numerze kodu kreskowego.
Po konsultacjach z partnerem — firmą IT Vision, która wcześniej dokonała w NTP wdrożenia zintegrowanego systemu do zarządzania Microsoft Dynamics— stało się jasne, że wystarczające będzie rozszerzenie modułu do zarządzania środkami trwałymi o funkcjonalności dodatkowe. Prace programistyczne przebiegały sprawnie, nie powodując utrudnień w funkcjonowaniu firmy.

Moduł do zarządzania środkami trwałymi w aplikacji Microsoft Dynamics umożliwia precyzyjne rejestrowanie, śledzenie, amortyzowanie i zbywanie aktywów firmy. Pozwala osiągnąć maksymalną elastyczność i nie wymaga zaawansowanej wiedzy informatycznej. Dzięki wprowadzonemu rozwiązaniu każdy zakup, amortyzacja czy sprzedaż środka trwałego powoduje aktualizację danych w trakcie księgowania we wszystkich obszarach systemu. Tworzenie różnorodnych raportów jest równie proste. Istnieje możliwość księgowania transakcji dotyczących środków trwałych w oparciu o rozmaite raporty i statystyki. Pozwala to zaoszczędzić siły, czas i pieniądze.

Wprowadzone w firmie NTP rozwiązanie umożliwia pełną obsługę środków trwałych, wyposażenia i wypożyczeń. Wszystkie sprzęty zostają oklejone kodami kreskowymi 2D (osobnymi dla środków trwałych, wyposażenia i wypożyczenia). Są one drukowane z systemu i zawierają zaszyfrowane informacje z kartoteki wypożyczeń, wyposażenia lub środków trwałych. Dodatkowo takim samym kodem kreskowym można oznakować fakturę zakupu, co zapewnia unikalną identyfikację, pozwala skojarzyć dokumenty z wyposażeniem i sprzyja efektywnemu uporządkowaniu danych. Istnieje możliwość przypisania pracownika odpowiedzialnego za dany środek trwały oraz określenia kodu lokalizacji.

„Jednym z naszych wymagań była możliwość tworzenia raz w roku inwentaryzacji. Wdrożony moduł do zarządzania środkami trwałymi Microsoft Dynamics umożliwia realizację tego zadania. Narzędzie to znacznie ułatwia naszą codzienną pracę i umożliwia pełną kontrolę wszystkich posiadanych i wypożyczanych środków trwałych. Pozwala zaoszczędzić czas i daje pewność należytej obsługi sprzętu oraz narzędzi, które znajdują się w firmie”.
Anna Żmuda-Werewka Główna księgowa, NOVOMATIC Technologies Poland S.A.

Wynik

NOVOMATIC Technologies Poland S.A

Wdrożone rozszerzenie systemu Microsoft Dynamics ułatwia zarządzanie wyposażeniem, wypożyczeniami i środkami trwałymi w NTP. Umożliwia obsługę czytników kodów kreskowych w celu identyfikacji poszczególnych sprzętów i materiałów.

Dzięki wprowadzonemu rozwiązaniu w łatwy sposób można otrzymać informacje o dacie przyjęcia wyposażenia, lokalizacji, pracowniku odpowiedzialnym, numerze seryjnym i nadanym numerze kodu kreskowego.

Ze względu na dużą ilość wypożyczeń bardzo ważna w firmie NTP jest możliwość prowadzenia kartoteki wypożyczanych środków trwałych. Funkcja ta automatyzuje obsługę środków trwałych i znacznie usprawnia pracę.

Główne korzyści z drożenia:

 • natychmiastowy przegląd wszystkich środków trwałych, wyposażenia i wypożyczeni;
 • możliwość elastycznego definiowania i grupowania środków trwałych;
 • dokładana wiedza na temat kosztów dzięki przejrzystym analizom;
 • możliwość szybkiej inwentaryzacji.
NOVOMATIC systemy
Dowiedz się więcej o systemie