fbpx

JFC Polska

Branże:
dystrybucjaprodukcjasprzedażtworzywa sztuczne
Rozwiązanie:
Dynamics - Księgowość; Logistyka; Produkcja; Sprzedaż; Magazyn Microsoft Microsoft SQL Server Office 365 Windows Server

Światowy lider na rynku wyrobów z tworzyw sztucznych

Grupa firm JFC jest znana na świecie z wielu innowacyjnych produktów o wysokiej jakości. Firma dostarcza liczne produkty do takich sektorów jak rolnictwo, przemysł sanitarny, gastronomiczny, hotelarstwo, budownictwo i ochrona środowiska.

„Podjęliśmy decyzję o wdrożeniu nowoczesnego systemu zarządzania, który w sposób kompleksowy obsłuży wszystkie obszary naszej działalności. Wybraliśmy system MS Dynamics, którego wdrożenie w znacznym stopniu ułatwiło nam realizację i kontrolę zarówno działań operacyjnych jak i zarządczych. Proces wdrożenia systemu przebiegł dość szybko i bardzo sprawnie. Specjaliści z firmy IT Vision zaoferowali nam profesjonalną usługę wdrożenia systemu, w wyniku której otrzymaliśmy rozwiązanie dostosowane do naszych bieżących potrzeb oraz otwarte na dalszy rozwój w przyszłości.” Aneta Stawska, Główna Księgowa, Kierownik Projektu – JFC Polska

Wyzwanie

JFC Polska jest producentem dla wielu branż. Dynamiczny rozwój firmy skłonił ją do poszukiwania systemu, który poprawi sprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach działalności oraz pozwoli uzyskać efektywne narzędzia wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem. Konieczna stała się również poprawa efektywności zarządzania firmą oraz zmiana sposobu obsługi i kontroli bieżących działań operacyjnych.

Planowane wdrożenie dotyczyło wielu obszarów działalności firmy. Głównymi potrzebami JFC Polska były przede wszystkim:

 • Kompleksowa obsługa procesów podstawowej działalności firmy (zamówienie od klienta, planowanie produkcji i zaopatrzenia, realizacja produkcji i zakupu, sprzedaż, rozliczenie wyniku działalności firmy).
 • Planowanie procesów produkcyjnych (produkcja 2-etapowa: półprodukty i wyroby gotowe).
  Wsparcie planowania obłożenia pieca, ewidencja wykonanych cykli pieca, generowanie karty produkcyjnej (karta pracy pieca).
 • Kalkulacja ceny wyrobu (głównie przy produkcji świetlików – produkcja indywidualna, prowadzona na zamówienia).
 • Rozliczenie kosztów produkcji, wyliczenie rzeczywistego kosztu jednostkowego, obliczanie rentowności produkcji.
 • Planowanie stanów magazynowych (uzupełnianie stanów minimalnych, bieżąca kontrola zapotrzebowania produkcji, planowanie dostaw).
 • Uporządkowanie obiegu dokumentów.
 • Usprawnienie pracy we wszystkich działach firmy (księgowość, logistyka, produkcja, sprzedaż, magazyny).
 • Dostępność raportów i analiz dostarczających bieżących informacji na temat kondycji finansowej spółki, które są niezbędne do podejmowania trafnych i szybkich decyzji.
Wysokie kwalifikacje i kompetencje zespołu IT Vision, profesjonalne podejście do klienta oraz bogata lista referencyjna zadecydowały o wyborze tego partnera.

Rozwiązanie

W efekcie wykonanych prac uzyskano rozwiązanie bardzo dobrze dopasowane do specyfiki działalności firmy.
JFC Polska poszukiwała rozwiązania sprawdzonego, które w dużym stopniu będzie odpowiadać specyfice działalności firmy. Jednym z takich rozwiązań był system Microsoft Dynamics, który z dobrym skutkiem wykorzystywany jest w firmach należących do grupy JFC. Bogata funkcjonalność i duża elastyczność systemu, a także kompleksowość obsługi procesów biznesowych zadecydowały o wyborze tego systemu. JFC zleciło przeprowadzenie wdrożenia firmie IT Vision. Wysokie kwalifikacje i kompetencje zespołu IT Vision, profesjonalne podejście do klienta oraz bogata lista referencyjna zadecydowały o wyborze tego partnera.

Wdrożenie systemu wymagało szczegółowej analizy, która pozwoliła dopasować funkcjonalność systemu do potrzeb i oczekiwań użytkowników.

Proces wdrożenia przebiegał sprawnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem. W efekcie wykonanych prac uzyskano rozwiązanie bardzo dobrze dopasowane do specyfiki działalności firmy. Uzyskanie takich efektów możliwe było dzięki dobrej współpracy i dużego zaangażowania zarówno ze strony JFC Polska jak i IT Vision.

W trakcie wdrożenia przeprowadzone zostały niezbędne zmiany po stronie JFC Polska zapewniające bardziej sprawne działanie organizacji oraz szereg modyfikacji systemu pod kątem potrzeb zgłaszanych przez użytkowników.

Główne modyfikacje wykonane na potrzeby JFC Polska to:

 • Kalkulacja ceny wyrobu.
 • Mechanizm automatycznego rozliczania kosztów i odchyleń w oparciu o zdefiniowane wskaźniki i wymiary analityczne.
 • Wyliczanie rzeczywistej ceny jednostkowej wyrobu.
 • Planowanie i rejestracja realizacji cykli pieca. Domyślna lokalizacja dla zapasu.
 • Dodatkowy interfejs umożliwiający sprawne wprowadzanie kosztowych faktur zakupu i automatyczne księgowanie wg zdefiniowanych szablonów.

Funkcjonalność wdrożonego w JFC Polska systemu Microsoft Dynamics obejmuje obszary:

 • Zarządzanie finansami.
 • Sprzedaż i marketing.
 • Zakupy.
 • Magazyn.
 • Produkcja.
W ciągu ostatnich kilku lat system ERP Microsoftu był stopniowo rozbudowywany. Od Dynamics NAV do Dynamics 365 Business Central. Business Central to nie tylko nowa nazwa dla systemu ERP, ale również nowe możliwości dla jego użytkowników. JFC Polska przy pomocy IT Vision aktualizuje swój system do zarządzania przedsiębiorstwem, by jak najszybciej zacząć korzystać z najnowszych rozwiązań Microsoftu.

Wynik

JFC Polska

Wdrożone rozwiązania usprawniły procesy biznesowe i obieg informacji, a także umożliwiły bieżącą ocenę kondycji firmy oraz rentowności produkcji.

Wdrożony system w znacznym stopniu przyczynił się do poprawy funkcjonowania firmy JFC Polska w wielu obszarach działalności.

Wśród wszystkich korzyści wynikających z wdrożenia nowoczesnego systemu zarządzania na szczególną uwagę zasługują:

 • Usprawnienie i usystematyzowanie przepływu informacji.
 • Automatyzacja rutynowych działań.
 • Bieżąca kontrola i analiza kosztów produkcji.
 • Szybki dostęp do informacji wymaganych do podejmowania decyzji na różnych poziomach zarządzania.
 • Sprawne planowanie i rozliczanie procesów produkcyjnych.
 • Dokładne wyliczenie kosztów produkcji poszczególnych wyrobów.
 • Optymalizacja gospodarki magazynowej poprzez planowanie i bieżące uzupełnianie stanów magazynowych.
 • Planowanie wykorzystania zasobów produkcyjnych firmy.
 • Szybkie i efektywne mechanizmy księgowania.
 • Automatyczne rozliczanie kosztów działalności firmy.
 • Poprawa efektywności zarządzania przedsiębiorstwem.
JFC Polska
Dowiedz się więcej o systemie