fbpx

Ekoconsultant

Branże:
B2Bconsultingoutsorcing
Rozwiązanie:
Dynamics Microsoft

Wiodąca firma outsourcingowych i konsultingowa

Ekoconsultant Sp. z o.o. działa na rynku usług outsourcingu i doradztwa. Firma zatrudnia specjalistów z dziedziny rachunkowości, finansów, HRM, ISO, prawa, ekonomii, funduszy UE i informatyki. Ekoconsultant skupia się na dostarczaniu usług księgowych, płacowych i konsultingowych dla wymagających klientów zaliczanych do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Kieruje swoje usługi zarówno krajowych jak i zagranicznych (angielskich, niemieckich, włoskich, węgierskich).

„Już po kilku miesiącach wykorzystywania systemu mogliśmy zaobserwować znaczącą poprawę przepływu informacji pomiędzy naszą centralą, oddziałem i pracownikami w terenie, ograniczenie nakładów pracy wynikające z integracji systemu i możliwości raportujących." Maria Duda, Prezes Zarządu Ekoconsultant Sp. z o.o.

Wyzwanie

Ekoconsultant potrzebowało nowego rozwiązania – zintegrowanego, działającego w sieci i zapewniającego dostęp z dowolnego miejsca, umożliwiającego elastyczne analizy na potrzeby wymagających klientów. Rozwiązanie miało być dostępne także przez Internet, w różnych językach oraz wspomóc zarządzanie firmą outsourcingową.

Zdecydowano się na zaawansowany system ERP - Microsoft Dynamics wraz z modułem opracowanym specjalnie przez IT Vision realizującym wielojęzyczne raportowanie on-line dla klientów firmy.

Wdrożenie nowego systemu wraz z budową analitycznej hurtowni danych OLAP i internetowego, wielojęzycznego systemu raportowania dla klientów zrealizowane zostało przez specjalistów firmy IT Vision. 

W oparciu o Microsoft Dynamics Ekoconsultant prowadzi księgowość swoich najbardziej wymagających klientów.

Rozwiązanie

Szybki dostęp do informacji. Kontrola i analiza kosztów firmy i jej klientów. Ułatwione analizy i raporty. Dostosowanie do specyfiki branży. Łatwość obsługi. Oszczędność czasu.
Mając na uwadze wzrastające potrzeby informatyczne firmy Ekoconsultant oraz oczekiwania controllingowe jej klientów zastąpiono dotychczasowy system, nowoczesnym i elastycznym w dostosowaniu do potrzeb rozwiązaniem do planowania zasobów przedsiębiorstwa – Microsoft Dynamics.

Ważnym kryterium wyboru rozwiązania były kompetencje i doświadczenia firmy wdrożeniowej, która powinna właściwie zdiagnozować potrzeby klienta, opracować dodatkowe funkcjonalności branżowe i aplikacje raportujące on-line, a następnie sprawnie zrealizować proces wdrożenia i szkoleń.

Microsoft Dynamics oferuje bogatą funkcjonalność w zakresie finansów, księgowości i controllingu oraz możliwości zbudowania wielojęzycznych rozwiązań raportujących. Oferuje także funkcjonalności dedykowane dla firm usługowych pozwalające na monitorowanie rentowności kontraktów z klientami.

Połączenie systemu Microsoftu z doświadczoną firmą wdrożeniową jaką jest IT Vision było dla Ekoconsultant najlepszym wyborem. IT Vision poprzedziło wprowadzenie nowego systemu ERP dogłębną analizą potrzeb firmy Ekoconsultant z uwzględnieniem specyfiki branży usługowej i finansowo-księgowej.

Projekt objął wszystkie kluczowe obszary działalności firmy takie jak:

  • zarządzanie finansami i księgowość,
  • budżetowanie i analizy wielowymiarowe,
  • sprzedaż.

W oparciu o Microsoft Dynamics Ekoconsultant prowadzi księgowość swoich najbardziej wymagających klientów.

Dodatkowo specjaliści IT Vision opracowali dedykowane dla firmy funkcjonalności związane z ewidencją usług konsultingowych realizowanych przez Ekoconsultant: umów i zarządzaniem rentownością kontraktów. Stworzona została także wielowymiarowa hurtownia danych OLAP wraz z wielojęzycznym systemem raportowania on-line dla klientów Ekoconsultant. 

IT Vision wdrożyło również system skanowania i rozpoznawania dokumentów od Kofax. Dzięki temu skanowany dokument otrzymuje kod kreskowy i jest rozpoznawany, ewidencjonowany i przesyłany do odpowiedniego działu. Dzięki takiemu rozwiązaniu firma mogła przestać korzystać z wersji papierowych otrzymując łatwy dostęp do oryginałów dokumentów (w formie załączonego skanu).

Wynik / Korzyści

Szybki dostęp do informacji

Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu możliwa byłą integracja danych z wielu źródeł w jednym systemie informatycznym, która umożliwiła sprawne zarządzanie i łatwą wymianę danych pomiędzy działami firmy, lokalizacjami oraz pracownikami w siedzibach klientów.

Kontrola i analiza kosztów firmy i jej klientów  

System umożliwia bieżące kontrolowanie i analizę danych finansowych, w tym kosztów w rozbiciu na dowolne kategorie, przy wykorzystaniu mechanizmów wymiarów analitycznych. Microsoft Dynamics wspomaga również prowadzenie polityki budżetowej, a także śledzenie wyników działalności firmy w dowolnym momencie (bilans i rachunek wyników).

Ułatwione analizy i raporty  

Uzyskano możliwość szybkiego tworzenia raportów dotyczących dowolnych obszarów przedsiębiorstwa oraz klientów firmy z opcją eksportu danych, rozsyłania ich drogą mailową, wyświetlania uprawnionym użytkownikom czy dystrybuowanie elektronicznie i automatycznie np. o danej godzinie do konkretnego odbiorcy. Zbudowanie hurtowni danych i internetowego systemu raportowania pozwoliło na zaspokojenie najbardziej zaawansowanych potrzeb controllingowych. Takie rozwiązanie bezpośrednio wspomaga podejmowanie decyzji i zarządzanie przedsiębiorstwem.

Dostosowanie do specyfiki branży

Możliwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb branży usługowej, związanych ze śledzeniem rentowności umów z klientami oraz integracja z już wykorzystywanymi specjalistycznymi systemami branżowymi pozwoliła na bardzie efektywne wykorzystanie oprogramowania.

Łatwość obsługi

Integracja systemu z aplikacjami pakietu Microsoft Office oraz intuicyjny interface pozwoliły na szybkie oswojenie się użytkowników z nowym środowiskiem pracy.

Oszczędność czasu

Firma otrzymała system, który jest zintegrowany oraz dopasowany do jej potrzeb z możliwościami raportowania, analiz i współpracujący ze środowiskiem MS Office. Rozwiązanie pozwala na łatwe przygotowywanie zestawień i sprawozdań na potrzeby urzędów, zarządu i pracowników oraz klientów, co powoduje oszczędność czasu i zwiększa konkurencyjność firmy na rynku.

"Elastyczne raporty i analizy poza istotną oszczędnością czasu pozwalają nam sprawnie realizować wyszukane oczekiwania naszych Klientów i dostarczać, oprócz standardowej obsługi księgowej czy płacowej, także wiedzę i kompetencje controllingowe. Dzięki kompetencjom firmy wdrożeniowej IT Vision oraz nowoczesnemu oprogramowaniu możemy być partnerem doradczym dla firm zarówno małych, średnich jak i dużych na skalę ogólnopolską, ale także i dla przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce. Nasza strategia pozwala nam na podejmowanie się trudnych wyzwań, wymagających najwyższych kompetencji i odpowiedzialności.”
Maria Duda Prezes Zarządu Ekoconsultant Sp. z o.o.

Wynik

Ekoconsultant

Ekoconsultant
Dowiedz się więcej o systemie