<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Usługi

Oprogramowanie dla firm usługowychOprogramowanie dla firm usługowych

Współczesne firmy usługowe są zorientowane na realizację projektów, optymalne wykorzystanie zasobów, rozwijanie talentów w organizacji. Dotyczy to w szczególności obszaru doradztwa, usług informatycznych, marketingu i reklamy, architektury i budownictwa, inżynierii oraz innych wymagających dziedzin. Dynamika zmian na rynku wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników. Przedsiębiorstwa, którym się to udaje, stosują coraz bardziej zintegrowane modele zarządzania kluczowymi obszarami swej działalności, którymi są:

 • Relacje z klientami
 • Zarządzanie zasobami
 • Prowadzenie projektów
 • Kontrola finansowa

Oprogramowanie dla firm usługowych Microsoft Dynamics jest wydajnym, elastycznym i prostym rozwiązaniem opartym na ujednoliconej platformie technologicznej, które pomaga firmom świadczyć lepsze usługi oraz zwiększa produktywność i osiągnięcie oczekiwanej rentowności.

Oprogramowanie do zarządzania firmą usługową obejmuje m.in. takie obszary i funkcje, jak:

 • zarządzanie serwisem (zarządzanie umowami serwisowymi, zmiany sprzętowe i oprogramowania, kolejki zgłoszeń)
 • zarządzanie projektami (budżetowanie, planowanie zasobów, rejestracja realizacji, integracja z CAD, współpraca workflow
 • zarządzanie zasobami (nieobecności, alokacja zasobów, zadania i zlecenia wewnętrzne)
 • przetwarzanie i obieg dokumentów (dokumentacja usługowa i wykonawcza, dokumentacja projektowa)
 • e-commerce
 • B2B / B2C (automatyzacja rozliczeń, rezerwacje zasobów, zarządzanie łańcuchem dostaw)

Microsoft Dynamics AX - zarządzanie usługami

Najważniejsze korzyści z tego rozwiązania to:

Wydajność

 • Optymalizacja wydajności usług świadczonych przez pracowników firmy w projektach realizowanych na całym świecie
 • Lepsze dopasowanie się do potrzeb klientów dzięki optymalnemu doborowi i odpowiedniemu planowaniu zasobów
 • Zapewnienie spójności operacyjnej dzięki mechanizmom współdzielenia zasobów i obsłudze transakcji występujących między spółkami powiązanymi

Dynamiczność

 • Szybkie dostosowywanie się do nowych wymagań rynku i potrzeb klientów
 • Biblioteka sprawdzonych szablonów projektów i struktur podziału pracy (WBS) z możliwością sprawnego dostosowania do nowych warunków i wymagań
 • Elastyczne struktury kontraktów oraz umów serwisowych dostosowane do oczekiwań klienta

Przyjazność

 • Łatwa komunikacja z zespołami, partnerami i klientami
 • Tworzenie witryn konkretnych projektów, które ułatwiają współpracę w zespole świadczącym usługi, za pomocą szablonów typów projektów dostępnych w rozwiązaniu Microsoft Dynamics

Oprogramowanie dla firm IT (sprzęt / oprogramowanie)

Oferta firmy informatycznej najczęściej składa się zarówno z produktów i usług, jak i zobowiązań serwisowych. Dedykowane rozwiązanie branżowe oferowane przez IT Vision jest adresowane do dostawców oprogramowania i usług IT, integratorów systemów, niezależnych producentów oprogramowania, dostawców usług projektowych oraz usług zarządzanych – lub przedsiębiorstw działających w więcej niż jednym z powyższych modeli biznesowych.

System ERP dedykowany dla przedsiębiorstwa IT jest dostosowany do specyfiki branżowej i uwzględnia:

 • wielooddziałową strukturę klientów,
 • towary posiadające numery seryjne, gwarancje oraz zobowiązania umowne
 • oferty handlowe zawierające sprzęt, oprogramowanie oraz usługi serwisowe,
 • podział zamówienia na jednostki logistyczne (dostawy częściowe, różne konfiguracje),
 • ewidencję numerów seryjnych w obszarach zaopatrzenia i sprzedaży,
 • obsługę Help Desk,
 • planowanie i ewidencję zasobów,
 • obsługa zgłoszeń serwisowych.

Dzięki rozwiązaniu branżowemu, oferowanemu przez firmę IT Vision, wszystkie procesy obsługiwane przez przedsiębiorstwo branży IT są realizowane za pomocą jednego narzędzia, zintegrowanego z obszarami rachunkowości i zarządzania finansami.