Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Sprzedaż / dystrybucja

Oprogramowanie dla firm produkcyjnychZarządzanie dystrybucją nigdy nie było tak trudne, jak dziś, w warunkach coraz bardziej globalnego środowiska biznesowego, w którym pojawia się wiele nowych kanałów dystrybucji i dostaw, funkcjonujących ponad granicami geograficznymi i politycznymi. Rozwój globalnej konkurencji oznacza, że klienci w coraz większym stopniu mogą żądać niższych cen, szybszej realizacji zamówień i wyższej jakości usług. Jednocześnie wymagają większego wyboru i możliwości personalizowania produktów.

Rozwiązanie branżowe dla firm dystrybucyjnych oparte jest o Microsoft Dynamics NAV lub AX. Wyposażono je w zintegrowane funkcje zaspokajające potrzeby związane ze sprzedażą, zaopatrzeniem, realizacją zamówień, produkcją oraz zarządzaniem finansami, a także umożliwiające optymalizację przepływu towarów przez łańcuch dostaw, co pozwala szybko i zyskownie sprostać wymaganiom klientów. Microsoft Dynamics jest elastycznym, atrakcyjnym cenowo rozwiązaniem, które umożliwia przedsiębiorstwom zsynchronizowanie i zautomatyzowanie procesów zachodzących w łańcuchu dostaw, skrócenie cykli dostaw, podniesienie poziomu zadowolenia klientów, zwiększenie zakresu współpracy z partnerami handlowymi i uzyskanie wglądu w funkcjonowanie firmy.

Dedykowane rozwiązanie dla firm dystrybucyjnych pozwala skutecznie obsługiwać łańcuch dostaw i złożone kanały dystrybucji towarów. Umożliwia sprawny przepływ informacji w obrębie całej firmy. Odpowiednia technologia może pomóc przedsiębiorstwu usprawnić procesy, obniżyć koszty, poprawić komunikację i współpracę z partnerami handlowymi, podejmować przemyślane decyzje oraz podnieść sprawność działania. Dzięki temu można szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe.

Wybrane funkcje i moduły oprogramowania dla firm zajmujących się sprzedażą i dystrubucją:

 • zaopatrzenie
 • współpraca B2B
 • sklepy internetowe
 • zarządzanie magazynem (WMS)
 • mobilny magazyn

Główne dziedziny, dla których przeznaczone jest to rozwiązanie, to:

 • zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • zarządzanie finansami,
 • produkcja,
 • zarządzanie magazynem,
 • dystrybucja,
 • zarządzanie kontaktami z klientem.

Microsoft Dynamics pomoże ci także:

 • uzyskać bieżący wgląd w stan zapasów w formie szczegółowych, wielowymiarowych zestawień danych wygenerowanych na podstawie rzeczywistego wykorzystania materiałów i stanu uzupełnień,
 • sprawdzić dostępne ilości towaru, czas dostaw oraz plany produkcji, dzięki czemu będziesz mógł przedstawiać klientom konkretne oferty i zapewnić realistyczne warunki dostawy,
 • śledzić towary od momentu przyjęcia materiałów przez proces produkcji po dystrybucję, wykorzystując szeroki wachlarz możliwości, w tym numery partii, numery seryjne i jednostki magazynowe (SKU),
 • zmniejszyć narażenie łańcucha dostaw na ryzyko dzięki możliwości szybszego reagowania na zmiany, opóźnienia i zdarzenia nieoczekiwane,
 • tworzyć rzetelne prognozy popytu i plany produkcji na podstawie przejrzystych informacji dotyczących zapotrzebowania, zamówień i dostaw materiałów,
 • wyeliminować przestoje w procesach i unikać kosztownych opóźnień lub opuszczonych dostaw dzięki opcji ustawienia powiadomień alarmujących odpowiednie osoby w przypadku wymagających uwagi zmian w transakcjach lub wydarzeń w łańcuchu dostaw, takich jak brakujące potwierdzenia zleceń zakupu lub dostaw, które nie docierają do celu w ustalonym terminie,
 • zyskać przewagę w negocjacjach z dostawcami i zarządzaniu działalnością dzięki zintegrowanym, łatwym do zestawienia informacjom dotyczącym zaopatrzenia, kosztów, czasów trwania procesów, zapewnienia odpowiedniej jakości oraz przeprowadzania dostaw,
 • dostosować aplikację do swoich potrzeb dzięki funkcji zarządzania zapasami posiadającej trzy poziomy złożoności, dopasowane do kolejnych stadiów rozwoju przedsiębiorstwa,
 • skoordynować wydajny przepływ towarów przez liczne magazyny i lokalizacje.