<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Serwis

Helpdesk, obsługa systemów

W zakresie rozwiązań Microsoft Dynamics (Dynamics NAV i Dynamics CRM) dysponujemy profesjonalnym zespołem:

  • wdrożeniowym (certyfikowani konsultanci Dynamics-NAV , Dynamics-CRM)
  • programistycznym (możliwość opracowania modyfikacji i dodatkowych funkcjonalności systemu)
  • serwisem wyjazdowym (w przypadku zgłoszeń błędów krytycznych – reakcja natychmiastowa na podstawie umowy asysty)
  • help-desk dla naszych Klientów (dedykowany zespół zawsze dostępny telefonicznie i mailowo w godz. 8.00 – 16.00, z możliwością indywidualnego przedłużenia dyżurów w przypadku innych godzin pracy Klienta czy różnicy stref czasowych).

Kompleksowa opieka nad Twoim systemem

Zakres kompleksowej opieki nad systemem infrastrukturą IT oraz systemami Microsoft Dynamics obejmować może:

  • rozwiązywanie bieżących problemów sprzętowych (serwery, stacje robocze) i związanych z oprogramowaniem komputerowym (systemy operacyjne, bazodanowe, Microsoft)
  • wsparcie w razie awarii sprzętu (serwery, sieć komputerowa, stacje robocze), systemu (operacyjnego, oprogramowania serwerowego i sieciowego, Microsoft)
  • monitorowane stanu systemu, sieci i serwerów – dokonywanie czynności zapobiegających awariom, konserwacyjnych, kontroli kopii zapasowych, kontroli antywirusowych, monitoring bezpieczeństwa itp.
  • konsultacje z funkcjonowania systemu Dynamics NAV, Dynamics CRM, konsultacje dla użytkowników w zakresie obsługi, szkolenia.
  • aktualizacja systemu Microsoft Dynamics (utrzymanie w zgodności z nowymi wersjami).
  • doskonalenie systemu Microsoft Dynamics (rozwój systemu o dodatkowe funkcjonalności).