Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Integracja Dynamics ERP z CRM

Integracja Microsoft Dynamics NAV i AX z Microsoft Dynamics CRM jest możliwa za pomocą zaawansowanego konektora.

Zewnętrzny CRM może realizować różne funkcjonalności w całkowitej integracji z NAV.

Przykładowe obszary funkcjonalne:

  • zaawansowany proces sprzedaży – szanse sprzedaży, generowanie ofert, kalkulacje kosztów, zaawansowane cenniki i wyceny, koncesje cenowe, zamówienia, rentowność
  • obsługa serwisu – wielopoziomowy helpdesk, eskalacje, kolejki użytkowników, SLA, obsługa RMA, umów serwisowych, wymiany, magazynów części zamiennych, badanie satysfakcji klienta, baza wiedzy
  • obsługa personelu – HR, planowanie zadań, delegacje, zaliczki, szkolenia
  • marketing – obsługa działań marketingowych, kampanii, mailingów