<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Projekty wdrożeniowe

Jako Srebrny Partner Microsoft firma IT Vision posiada licencję na sprzedaż systemu Microsoft Dynamics na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Dla naszych Klientów opracowaliśmy wiele specjalistycznych rozwiązań do systemów ERP (np. zarządzanie jakością, zarządzanie serwisem, produkcja, controlling i budżetowanie, reporting services, home-banking i inne).

Projekty międzynarodowe, współpraca z partnerami zagranicznymi

IT Vision realizuje wiele projektów przy współpracy z partnerami zagranicznymi, w różnych modelach wdrożeń – od zintegrowanych systemów wielojęzycznych poprzez wdrożenia typu roll-out aż do autonomicznych wdrożeń z zachowaniem korporacyjnych standardów raportowania.

W ramach realizowanych projektów współpracujemy z firmami-partnerami z wielu krajów:

Niemcy, Austria, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Stany Zjednoczone, Hiszpania, Irlandia, RPA, Dania, Ukraina.

Nasz zespół jest doświadczony w realizacji projektów wymagających komunikowania się oraz prowadzenia dokumentacji w języku angielskim. Dbamy o ułatwienie komunikacji między członkami zespołu wywodzącymi się z różnych kręgów kulturowych i odmiennych organizacji. Niejednokrotnie w trudnych projektach – w przypadku problemów ze współpracą z partnerami zagranicznymi – braliśmy na siebie pełną odpowiedzialność za powodzenie projektu w polskiej lokalizacji. Po zakończeniu projektu kontynuujemy współpracę zarówno z biurem/spółką lokalną, jak i z partnerami zagranicznymi. O naszej wiarygodności świadczą referencje i dziesiątki udanych wdrożeń.

Projekty dofinansowywane z funduszy UE

W naszej działalności pozyskaliśmy dla naszych Klientów ponad 140 dotacji ze środków UE, zaś kilkadziesiąt z realizowanych przez nas wdrożeń finansowanych było z dotacji UE.

Zatrudniamy zespół wykwalifikowanych specjalistów z wielu dziedzin, tworzących zespół wdrożeniowy mogący kompleksowo realizować projekty naszych Klientów. Nad każdym wdrożeniem czuwa doświadczony Project Manager odpowiedzialny za sukces przedsięwzięcia.

Metodyka wdrożeniowa Microsoft Dynamics

Zapewniamy terminowość i wysoką jakość naszych wdrożeń, pracując według sprawdzonych i najlepszych praktyk wdrożeniowych opartych na metodologiach Microsoft i SAP oraz wspierając nasze działania nowoczesnym oprogramowaniem do zarządzania projektami (MS Project). Dzięki takim metodom i narzędziom projekty przez nas realizowane zgodne są z założeniami, budżetem oraz ustalonymi terminami. Stosowana podczas wdrożeń systemów Microsoft Dynamics metodyka SureStep jest stosowaną na całym świecie metodą organizacji projektów wdrożeniowych opracowaną i opatentowaną przez Microsoft Corp. Projekty wdrożeniowe są zorganizowane w oparciu o ujednolicone standardy stosowane na całym świecie.

Stosujemy standardy Project Management Institute zawarte w Project Management Body of Knowledge (PMBOK®). Metodologie te wykorzystywane są jako światowy standard w zarządzaniu projektami, także jako podstawa Microsoft SureStep. Jest to swego rodzaju przewodnik, jak zarządzać ludźmi i procesami w cyklu wdrażania aplikacji.

Dzięki profesjonalnym metodykom możemy na bieżąco monitorować:

  • budżet wdrożenia
  • zgodność z funkcjonalnością założoną
  • harmonogram
  • ryzyko, któremu błyskawicznie zapobiegamy.

*Wg Gartnera ponad 70 % największych i udanych wdrożeń IT w USA realizowanych jest w oparciu o PMBOK®.

Zgodnie z metodyką SureStep w nasze projekty zaangażowany jest zarówno zespół IT Vision, jak i zespół wdrożeniowy po stronie Klienta, z jasno przydzielonymi rolami i zakresem odpowiedzialności.