<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Produkcja

Oprogramowanie dla firm produkcyjnychRozwiązanie branżowe dla przedsiębiorstw produkcyjnych posiada dedykowane moduły i funkcje do obsługi procesów w firmie:

 • produkcja dyskretna
 • produkcja procesowa
 • projektowanie
 • harmonogramowanie
 • kompletacja
 • shop floor
 • konfigurator produktu
 • Lean Manufacturing

Oprogramowanie dla przedsiębiorstw branży produkcyjnej pozwala na ciągłe dostosowywanie metod i procesów produkcyjnych do zmieniających się wymagań klientów. Rozwiązanie pozwala poprawić efektywność pracy poprzez wdrożenie wydajnych procesów produkcyjnych, dzięki którym w pełni wykorzystamy nowe możliwości osiągania przychodów.

Microsoft Dynamics dla produkcjiWdrożenie systemu ERP w przedsiębiorstwie produkcyjnym pomoże ci oferować produkty najwyższej jakości, dzięki zautomatyzowaniu kluczowych procesów produkcyjnych i sprawniejszej realizacji zamówień. Sprawdzone rozwiązania branżowe dla zakładów produkcyjnych oparte są na systemach Microsoft Dynamics NAV oraz Microsoft Dynamics AX.

System ERP dla branży produkcyjnej pozwala planować pilne zlecenia bezpośrednio z poziomu zamówień sprzedaży. Zamówienia można modyfikować w dowolnym punkcie cyklu produkcyjnego. Korzystanie z wielopoziomowych zleceń produkcyjnych usprawnia koordynację zleceń typu “produkcja na zlecenie” oraz upraszcza wdrażanie decyzji dotyczących wykonania lub zakupu.

Dzięki funkcji śledzenia wielopoziomowego pracownicy firmy mogą na bieżąco udzielać klientom informacji na temat stanu ich zleceń i zamówień. Z kolei możliwość kontrolowania dostępu do listy alokacji pozwala kierownikowi produkcji wskazać klientów, na których zamówienia wpłynie korekta planu.

 

Wybrane funkcje:

Harmonogramy graficzne

 • Harmonogramy produkcji ujęte w wykresach Gantta, prosta modyfikacja przy pomocy opcji “przeciągnij i upuść”, zmiany zostaną naniesione na odpowiednie zlecenia produkcyjne.

Obietnice zamówień

 • Potwierdzanie realizacji zamówień na podstawie towarów dostępnych (ATP) i możliwych do wyprodukowania (CTP).

Planowanie ręczne

 • Optymalizacja procesu planowania dostaw

Planowanie wielkości produkcji

 • Tworzenie realistycznych planów w zależności od pojawiających się wymagań dotyczących poziomu zasobów, możliwość ustalania na nowo czynników związanych z zarządzaniem zamówieniami i strategią działania.
 • Zmienny nakład pracy i definiowanie procesu planowania za pomocą kalendarzy.

Różnorodne koszty

 • Łatwe zarządzanie alternatywnymi kosztami zasobów i grup produktów — stałymi, opartymi na dodatkowym oprocentowaniu lub wynikającymi z opłat stałych — z możliwością zdefiniowania różnych rodzajów prac.

Zestawienia materiałowe (BOM)

 • Integracja różnych typów zestawień materiałowych i zindywidualizowanych definicji z procesami produkcji, aby poprawić wyniki i osiągnąć cele związane z punktualnym wprowadzeniem towaru na rynek i odpowiednim poziomem produkcji.
 • Tworzenie, śledzenie i przetwarzanie różnych wersji zestawień materiałowych i marszrut.

Budżetowanie kosztów

 • Pełen wgląd w koszty towarów w całym procesie produkcji — w tym w koszty zapasów, produkcji w toku i sprzedanych towarów (COGS).
 • Zwiększona kontrola nad procesami zamykającymi, przyspieszona wycenę zadań wsadowych i ujednolicanie danych z księgą główną.