<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Zaopatrzenie

ZaopatrzenieW czasach, w których łańcuchy dostaw i kanały dystrybucji towarów stają się coraz bardziej złożone, skuteczne zarządzanie rozbudowanymi łańcuchami dostaw ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zyskowności i zadowolenia klientów. Wytwórcy i dystrybutorzy potrzebują zintegrowanego rozwiązania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem, umożliwiającego sprawny przepływ informacji w obrębie całej firmy oraz podniesienie poziomu przejrzystości łańcucha dostaw. Odpowiednia technologia może pomóc przedsiębiorstwu usprawnić procesy, obniżyć koszty, poprawić komunikację i współpracę z partnerami handlowymi, podejmować przemyślane decyzje oraz podnieść sprawność działania. Dzięki temu można szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe.

Microsoft Dynamics NAV jest zintegrowanym rozwiązaniem do zarządzania biznesem, umożliwiającym małym i średnim firmom zwiększenie przejrzystości łańcucha dostaw, usprawnienie przeprowadzanych procesów oraz obniżenie ogólnego kosztu zarządzania przedsiębiorstwem. Zintegrowanie funkcji zaopatrzenia, zarządzania zapasami, magazynowania, produkcji i dystrybucji z zarządzaniem finansami, kontaktami z klientami i innymi procesami zachodzącymi w firmie umożliwia udostępnienie precyzyjnych, aktualnych informacji zarówno potrzebującym ich pracownikom przedsiębiorstwa, jak i partnerom handlowym. Elastyczna, modułowa struktura aplikacji umożliwia dodawanie nowych funkcji lub ich personalizowanie w dowolnym momencie, dzięki czemu można ją dostosować do wzrostu i ewolucji firmy. Microsoft Dynamics NAV umożliwia przedsiębiorstwom stworzenie zintegrowanego łańcucha dostaw, a więc i to podniesienie poziomu zadowolenia klientów, zwiększenie zyskowności łańcucha dostaw oraz uzyskanie przewagi nad konkurencją.

 

Microsoft Dynamics NAV jest wyposażony w zintegrowane funkcje zaspokajające potrzeby związane ze sprzedażą, zaopatrzeniem, realizacją zamówień, produkcją oraz zarządzaniem finansami, a także umożliwiające optymalizację przepływu towarów przez łańcuch dostaw, co pozwala szybko i zyskownie sprostać wymaganiom klientów. Microsoft Dynamics NAV jest elastycznym, atrakcyjnym cenowo rozwiązaniem, które umożliwia przedsiębiorstwom zsynchronizowanie i zautomatyzowanie procesów zachodzących w łańcuchu dostaw, skrócenie cykli dostaw, podniesienie poziomu zadowolenia klientów.

MS Dynamics NAV 2013

Niektóre funkcjonalności Microsoft Dynamics NAV

  • bieżący wgląd w stan zapasów w formie szczegółowych, wielowymiarowych zestawień danych wygenerowanych na podstawie rzeczywistego wykorzystania materiałów i stanu uzupełnień,
  • dostępne ilości towaru, czasy dostaw oraz plany produkcji,
  • śledzenie towarów od momentu przyjęcia materiałów przez proces produkcji po dystrybucję, wykorzystując szeroki wachlarz możliwości, w tym numery partii, numery seryjne i jednostki magazynowe (SKU),
  • zmniejszenie narażenia łańcucha dostaw na ryzyko, dzięki możliwości szybszego reagowania na zmiany, opóźnienia i zdarzenia nieoczekiwane,
  • tworzenie rzetelnych prognoz popytu i planów produkcji na podstawie przejrzystych informacji dotyczących zapotrzebowania, zamówień i dostaw materiałów,
  • wyeliminowanie przestoju w procesach i unikanie kosztownych opóźnień lub opuszczonych dostaw dzięki opcji ustawienia powiadomień alarmujących odpowiednie osoby w przypadku wymagających uwagi zmian w transakcjach lub wydarzeń w łańcuchu dostaw, takich jak brakujące potwierdzenia zleceń zakupu lub dostawy, które nie docierają do celu w ustalonym terminie,
  • zyskanie przewagi w negocjacjach z dostawcami i zarządzaniu działalnością dzięki zintegrowanym, łatwym do zestawienia informacjom dotyczącym zaopatrzenia, kosztów, czasów trwania procesów, zapewnienia odpowiedniej jakości oraz przeprowadzania dostaw,
  • dostosowanie aplikacji do swoich potrzeb dzięki funkcji zarządzania zapasami posiadającej trzy poziomy złożoności dopasowane do kolejnych stadiów rozwoju przedsiębiorstwa,
  • skoordynowanie wydajnego przepływu towarów przez liczne magazyny i lokalizacje.