<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Środki trwałe

Środki trwałeFunkcja zarządzania środkami trwałymi w aplikacji Microsoft Dynamics NAV pozwala precyzyjnie rejestrować, śledzić, amortyzować i zbywać aktywa firmy. Pozwala osiągnąć maksymalną elastyczność, a wymaga minimalnego wysiłku.

Dzięki odpowiedniemu modułowi każdy zakup, amortyzacja czy sprzedaż środka trwałego powoduje aktualizację danych w trakcie księgowania we wszystkich obszarach systemu Dynamics. Tworzenie różnorodnych raportów jest równie proste. Istnieje możliwość księgowania transakcji dotyczących środków trwałych w oparciu o rozmaite raporty i statystyki. Pozwala to zaoszczędzić czas, pieniądze i wysiłek.

 

Podstawowe zalety

  • natychmiastowy przegląd wszystkich środków trwałych,
  • elastyczne definiowanie i grupowanie środków trwałych,
  • wiele modeli amortyzacji dla każdego środka trwałego,
  • łatwiejsza obsługa ubezpieczeń środków trwałych,
  • raporty i symulacje,
  • analizy kosztów (utrzymania, przeglądów, napraw, przestojów itp.),
  • planowanie remontów, przeglądów, ubezpieczeń,
  • wypożyczalnia środków trwałych.

Wybrane funkcje

Łatwe śledzenie aktywów

Określaj i monitoruj aktywa według ich opisu, lokalizacji lub numeru; dodawaj pola niestandardowe i ustalaj domyślne sposoby wyświetlania danych. Twórz nieograniczoną liczbę ksiąg aktywów i zarządzaj nimi.

Metody amortyzacji możliwe do dostosowania

Stosuj metodę amortyzacji zgodną z obowiązującymi wymaganiami księgowymi i prawnymi. Korzystaj ze standardowych metod amortyzacji, takich jak metoda liniowa, degresywna i progresywna lub określaj odpowiadające Ci warunki amortyzacji, w tym częstotliwość. Twórz dowolną liczbę ksiąg amortyzacji bez ingerencji w księgę główną w celu wykonania rozliczeń podatkowych lub na inne potrzeby.

Zintegrowane dane

Uzyskuj aktualny, precyzyjny obraz stanu swoich finansów dzięki zintegrowanej księdze głównej i danym dotyczącym zobowiązań i należności, obejmującym wartość księgową i amortyzację skumulowaną, bez potrzeby ręcznego aktualizowania danych.

Alokacje

Określaj w jaki sposób amortyzacja (zysk lub strata) ma zostać przypisana do różnych kont księgowych w księdze głównej. Korzystaj z opcji monitorowania kosztów podczas podejmowania ważnych decyzji dotyczących tego, czy należy odnowić aktywa i w jaki sposób należy je przypisać do polis ubezpieczeniowych.

Przetwarzanie aktywów

Przeklasyfikuj niektóre lub wszystkie środki trwałe. Możesz rozdzielić składniki majątku, ponownie je połączyć lub skonsolidować kilka z nich w jeden. Sprzedaj tylko część środka trwałego jeśli tak jest korzystnie.

Monitorowanie kosztów eksploatacji i konserwacji

Poznawaj koszty związane ze swoimi aktywami; prowadź ewidencję konserwacji aktywów i usług na nich świadczonych; monitoruj koszt ubezpieczenia, w tym wysokość rocznych składek.