Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Sprzedaż

SprzedazSystem Microsoft Dynamics NAV pomaga zwiększyć dochodowość operacji sprzedaży i marketingu, oferując pracownikom całej organizacji jednoczesny dostęp do wciąż aktualizowanych informacji w trybie online.

Bazując na dokładnych informacjach o każdym kontakcie, podejmuje się szybsze i bardziej trafne decyzje. Dokładny przegląd informacji o kontaktach, dostępny po kliknięciu jednego przycisku, pozwala zwiększyć skuteczność i usprawnia obsługę klientów.

Każda osoba w organizacji otrzymuje pełne i dokładne informacje, które umożliwiają osiągnięcie maksymalnych zysków z każdej interakcji z klientem. Można także zautomatyzować rutynowe zadania, aby uprościć środowisko pracy i zwiększyć wydajność.

Kluczowe korzyści:

  • zwiększenie skuteczności działań z zakresu CRM,
  • podejmowanie właściwych decyzji dotyczących klientów na podstawie wyczerpujących informacji,
  • dostosowanie rozwiązań do wymagań procesów zachodzących w firmie.
  • W sprzedaży i marketingu kluczową umiejętnością jest podejmowanie właściwych decyzji w odpowiednim czasie. Aby usprawnić proces podejmowania decyzji biznesowych, należy skoncentrować się na zarządzaniu i kontrolowaniu działań marketingowych i sprzedaży w ujęciu całościowym.
  • Moduł Sprzedaż i Marketing pozwala na uzyskiwanie pełnych i wiarygodnych informacji, dzięki czemu można poddać szczególnej uwadze wszelkie interakcje w obrębie preferowanych segmentów klientów.

Moduł ten umożliwia:

  • zwiększenie produktywności,
  • podniesienie poziomu konkurencyjności,
  • rozwój firmy.

Dostęp do dokładnych informacji

Pracownicy mają dostęp do ważnych informacji dotyczących poprzednich kampanii sprzedaży i akcji marketingowych.Ponadto uzyskują dane o przyszłych możliwościach pojawiających się na rynku. Natychmiast można uzyskać odpowiedzi na pytania takie jak: “Kiedy ostatnio kontaktowano się z firmą A?” czy też “Jaka jest data ostatniego zamówienia złożonego przez firmę B”?

Identyfikowanie kluczowych klientów

Będąc w posiadaniu dokładnych i aktualnych informacji o wszystkich kontaktach, można podejmować lepsze decyzje, identyfikować klientów wymagających natychmiastowej uwagi i tych, którymi można zająć się później. Możliwe jest nawet klasyfikowanie klientów na podstawie ich wzajemnych powiązań i innych dowolnie wybranych kryteriów. Dane o podmiotach na rynku oraz informacje finansowe będą zawsze dokładne, co sprzyja podejmowaniu szybkich i trafnych decyzji strategicznych.

Microsoft Dynamics NAV - TOP10 nabywców

Przegląd czynności przeszłych i przyszłych

Moduł Sprzedaż i Marketing ułatwia personelowi sprzedaży śledzenie cykli sprzedaży i tworzenie ich struktur. Wystarczy kliknąć odpowiedni przycisk, aby szybko zapoznać się z dokładnymi informacjami o sprzedaży dotyczącej poszczególnych podmiotów. Pozwala to uzyskać czytelny obraz elementów procesu sprzedaży, którymi należy się zająć. Na tej podstawie można odpowiednio korygować swoje plany.

Automatyzacja rutynowych zadań

Wysoki poziom obsługi interakcji biznesowych zależy nie tylko od pracowników. Każda interakcja może stać się bardziej efektywna dzięki zautomatyzowaniu czasochłonnych procesów. Z tego względu należy rozważyć możliwość skorzystania z funkcji automatycznego transferu danych o klientach i wykonywanych operacjach. Pozwala to na przesyłanie danych między modułem Sprzedaż i Marketing oraz programem Microsoft Outlook.

Bardziej efektywne planowanie

Efektywne planowanie zwiększy sprzedaż w ramach kampanii marketingowych. Moduł Sprzedaż i Marketing dostarcza łatwo dostępne, dokładne i aktualne informacje. Aby zapoznać się na przykład ze szczegółowymi informacjami o nadarzającej się możliwości sprzedaży, nie trzeba nawet znać dokładnej nazwy klienta.

Pomiar wyników

Możesz również mierzyć ogólne wyniki prowadzonych kampanii. Ułatwia to ocenę skuteczności wybranej kampanii, a także poznanie ogólnej efektywności działania firmy.

Analiza i rozpoznawanie procesów biznesowych

Czytelne zestawienie informacji o kontaktach ułatwia analizowanie i rozpoznawanie przyszłego popytu, a w konsekwencji odpowiednie planowanie. Można mierzyć skuteczność własnych kampanii i mieć stały dostęp do informacji pozwalających na zidentyfikowanie określonych segmentów i możliwości.

Utrzymywanie klientów

Utrzymanie pozyskanego już klienta jest o wiele tańsze niż zdobycie nowego. Nie dbając o zapewnienie pełnej satysfakcji klientów ryzykuje się, że odejdą oni do konkurencji. Należy pamiętać o tym, czego oczekują klienci: jest to pozytywne nastawienie, które nie ulega zmianie wraz z upływem czasu.

Personalizacja relacji

Moduł Sprzedaż i Marketing ułatwia identyfikowanie określonych segmentów w obrębie bazy danych kontaktów. Możesz personalizować sposób obsługi poszczególnych kontaktów (w dowolnie wybranym języku) i koncentrować się na marketingu indywidualnym. Oznacza to przykładowo, że na podstawie informacji o dokonanych wcześniej zakupach możesz wybrać określoną grupę podmiotów, do których chcesz skierować kampanię sprzedaży.

Każdy pracownik może być ekspertem zajmującym się potrzebami klienta

Moduł Sprzedaż i Marketing pomaga zapewnić wysoką jakość obsługi w każdej interakcji z klientem. Pracownicy mogą w każdej chwili uzyskać dostęp do dokładnych i szczegółowych informacji o każdym kontakcie. W module Sprzedaż i Marketing można nawet rejestrować wiadomości e-mail przesyłane między pracownikiem i danym podmiotem, co pozwala na udostępnianie przekazywanych informacji wszystkim pracownikom. Dzięki temu każdy pracownik staje się ekspertem mającym bogatą wiedzę o poszczególnych kontaktach, a poziom obsługi Twoich klientów będzie się stale zwiększał.