<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Projekty

Zarządzanie projektamiMożliwość zarządzania każdym etapem realizacji zlecenia czy projektu – elastycznego planowania, budżetowania i rozliczania – pomaga w zapewnieniu dochodowości wszystkich działań firmy.

 

Dzięki Zleceniom w Microsoft Dynamics NAV poszczególne decyzje projektowe można podejmować w szerokim kontekście decydującym o sukcesie. Na jednym ekranie można zestawić zarówno projekty aktualnie realizowane, jak i planowane. Dzięki Zleceniom można ujrzeć rzeczywiste koszty związane z projektami i analizować szczegółowo ich dochodowość. Dane dostarczane przez Zlecenia pozwalają na wykrywanie tendencji rynkowych, podejmowanie się trafionych projektów i unikanie przyjmowania zleceń przekraczających moce przerobowe lub zwyczajnie nieopłacalnych.

 

Moduł umożliwia obsługę różnych rodzajów zleceń, w tym projektów rozliczanych w oparciu o materiały i robociznę, ryczałtowo oraz “po kosztach” i w oparciu o czas im poświęcony. Nowe projekty wprowadza się prosto i szybko, można porównywać w czasie rzeczywistym faktyczne i planowane przychody i koszty, a także wyliczać wartość prac w toku dla celów sprawozdawczości finansowej. Ścisła integracja kosztów zleceń z księgą główną i śledzeniem pozycji finansowych pozwala zrozumieć daleko idący wpływ każdej podejmowanej decyzji.

Microsoft Dynamics NAV 2013

Zalety:

Szczegółowy wgląd w zlecenia i projekty. Możliwość inteligentnego planowania dzięki szybkiemu wglądowi w rzeczywiste i planowane koszty, przychody i faktury za każde zlecenie.

Możliwość powiązania szczegółowych planów każdego zlecenia z fakturowaniem. W systemie łatwo się definiuje poszczególne prace w ramach każdego zlecenia, dołączając do nich szczegółowe zestawienia informacji o oczekiwanym zużyciu materiałów, zasobów i innych kosztach oraz zasadach ich fakturowania.

Obsługa zleceń za wynagrodzeniem ryczałtowym. Możliwość planowania prostych projektów odpłatnych za materiały i robociznę, lub bardziej skomplikowanych z odpłatnością ryczałtową. Kwoty można rozbijać na planowane(budżet), wykorzystane i uzyskane (przychody).

Integracja zleceń i projektów z ogólnymi procesami biznesowymi firmy. Wykorzystanie zasobów i koszty poszczególnych projektów można jednocześnie księgować w księdze głównej i w księgach projektów. Pozycje zakupione lub pobrane z zapasów można śledzić ak samo, jak pozostałe zasoby firmy.

Znajomość wartości prac w toku. Wartość tę można obliczać różnymi metodami i księgować w księdze głównej na subkontach oraz kontach zasobów i kosztów. Przed dokonaniem księgowania można dokonać ponownego wyliczenia, stornować poprzednie i księgować nowe obliczenia.