<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Magazyn

MagazynModuł Zarządzanie magazynem ukierunkowany jest na zwiększanie efektywności procesów magazynowych. Moduł ten ściśle współpracuje z modułem Produkcja. Stosowanie funkcji modułu Zarządzanie magazynem przyspiesza proces realizacji zamówień, a w konsekwencji wpływa na poprawę poziomu obsługi klienta i zmniejsza koszty magazynowe. Dane o zapasach są zawsze aktualne, dokładne i czytelne, co pozwala na znaczne usprawnienie operacji magazynowych. Zarządzanie magazynem udostępnia narzędzia służące do zarządzania zapasami magazynowymi, dzięki którym można optymalizować wykorzystanie przestrzeni i układu magazynu.

Optymalizacja wykorzystania powierzchnii układu magazynu

Optymalne wykorzystanie powierzchni magazynu jest podstawowym warunkiem, który musi zostać spełniony, aby zarządzanie magazynem odbywało sie skutecznie i wydajnie. Dzięki modułowi Zarządzanie Magazynem można zaprojektować układ magazynu w taki sposób, aby jak najlepiej spełniał konkretne wymagania. W programie dostępne są arkusze pobrań i odłożeń. Są to narzędzia optymalizacji procesów pobierania i odkładania zapasów. W arkuszach można konfigurować strefy i pojemniki w magazynie, a następnie odpowiednio je klasyfikować. Daje to pewność, ze pobieranie zostanie najpierw przeprowadzone w wybranych strefach i pojemnikach, a zapasy będą odkładane we wcześniej ustalonej kolejności (program proponuje bowiem najpierw pojemniki sklasyfikowane na wyższym poziomie).

Do efektywności zarządzania magazynem przyczynia się funkcja określająca pojemniki jako stałe (służące do przechowywane wyłącznie określonych zapasów) lub zmienne (wypełniane dowolnymi materiałami). Klasy magazynu skorelowane z zapasami pomagają sprecyzować odpowiedni dla danego towaru sposób przechowywania. Dzięki temu jakość produktów będzie utrzymywana na najwyższym poziomie.

Efektywność obsługi magazynu wzrasta dzięki funkcja uzupełniania pojemników. Dzięki niej zapasy do pobrania są zawsze umieszczane w najkorzystniejszym miejscu.

Główne cechy:

 • substytucje zapasów
 • oznaczenia zewnętrzne
 • lokalizacje i Centra kompetencyjne
 • jednostki składowania zapasów
 • numery seryjne, oznaczenia partii
 • wiele wariantów dla towaru (np. kolor, rozmiar, wymiar)
 • zdjęcia towarów
 • potwierdzanie zamówień
 • śledzenie zapasów
 • zarządzanie zwrotami
 • spedytorzy
 • obsługa przesunięć międzymagazynowych
 • koszty dodatkowe
 • rabaty ilościowe i procentowe

Korzyści:

 • wykorzystanie układu i powierzchni magazynu w najlepszy możliwy sposób
 • zminimalizowane koszty zarządzania magazynem, redukcja niepotrzebnych kosztów
 • lepsze zaspokajanie potrzeb klientów
 • skrócenie cyklu realizacji zamówień
 • zwiększenie ogólnej wydajności oraz poprawności procesów przyjmowania i dystrybucji zapasów
 • zintegrowanie informacji z obszarów finansów, produkcji/dystrybucji, zakupów i sprzedaży dostęp do zawsze aktualnych, kompletnych i dokładnych danych