<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

CRM

Relacje z klientemW sprzedaży i marketingu kluczową umiejętnością jest podejmowanie właściwych decyzji w odpowiednim czasie. Aby usprawnić proces podejmowania decyzji biznesowych, należy skoncentrować się na zarządzaniu i kontrolowaniu działań marketingowych i sprzedaży w ujęciu całościowym.

Moduł Sprzedaż i Marketing pozwala na uzyskiwanie pełnych i wiarygodnych informacji, dzięki czemu można poddać szczególnej uwadze wszelkie interakcje w obrębie preferowanych segmentów klientów.

Moduł Sprzedaż i Marketing pomaga zapewnić wysoką jakość obsługi w każdej interakcji z klientem. Pracownicy Twojej firmy mogą w każdej chwili uzyskać dostęp do dokładnych i szczegółowych informacji o każdym kontakcie. W module tym można nawet rejestrować wiadomości e-mail przesyłane między pracownikiem i danym podmiotem, co pozwala na udostępnianie przekazywanych informacji wszystkim pracownikom. Dzięki temu każdy pracownik staje się ekspertem mającym bogatą wiedzę o poszczególnych kontaktach, a jakość obsługi klientów będzie stale wzrastać.

Bazując na dokładnych informacjach o każdym kontakcie, podejmuje się szybsze i bardziej trafne decyzje. Dokładny przegląd informacji o kontaktach, dostępny po kliknięciu jednego przycisku, pozwala zwiększyć skuteczność obsługi klientów.

Każda osoba w organizacji otrzymuje pełne i dokładne informacje, które umożliwiają osiągnięcie maksymalnych zysków z każdej interakcji z klientem. Można także zautomatyzować rutynowe zadania, aby uprościć środowisko pracy i zwiększyć wydajność.

Kluczowe korzyści:

  • zwiększenie skuteczności działań z zakresu CRM,
  • podejmowanie właściwych decyzji dotyczących klientów na podstawie wyczerpujących i aktualnych informacji,
  • dostosowanie rozwiązań do wymagań procesów zachodzących w firmie.

Identyfikowanie kluczowych klientów

Będąc w posiadaniu dokładnych i aktualnych informacji o wszystkich kontaktach, można podejmować trafniejsze decyzje. System ułatwia identyfikację klientów wymagających natychmiastowej uwagi i tych, którymi można zająć się później. Możliwe jest nawet klasyfikowanie klientów na podstawie ich wzajemnych powiązań i innych dowolnie wybranych kryteriów. Dane o podmiotach na rynku oraz informacje finansowe będą zawsze dokładne, dzięki czemu podejmowanie strategicznych decyzji opiera się na solidnych podstawach.

Automatyzacja rutynowych zadań

Wysoki poziom obsługi interakcji biznesowych zależy nie tylko od pracowników. Każda interakcja może stać się bardziej efektywna dzięki zautomatyzowaniu czasochłonnych procesów. Z tego względu należy rozważyć możliwość skorzystania z funkcji automatycznego transferu danych o klientach i wykonywanych operacjach. Pozwala to na przesyłanie danych między modułem Sprzedaż i Marketing oraz programem Microsoft Outlook.

Utrzymywanie klientów

Utrzymanie pozyskanego już klienta jest o wiele tańsze niż zdobycie nowego. Brak dbałości o zapewnienie pełnej satysfakcji klienta stwarza ryzyko, że odejdzie on do konkurencji. Należy pamiętać o tym, że klienci oczekują gotowości do zaspokajania ich potrzeb, która nie zmienia się wraz z upływem czasu.

Personalizacja relacji

Moduł Sprzedaż i Marketing ułatwia identyfikowanie określonych segmentów w obrębie bazy danych kontaktów. Umożliwia personalizowanie sposobu obsługi poszczególnych kontaktów (w dowolnie wybranym języku) i koncentrowanie się na marketingu indywidualnym. Można na przykład na podstawie informacji o dokonanych wcześniej zakupach wybrać określoną grupę podmiotów, do których ma być skierowana kampania sprzedaży.