<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Controlling

ControllingW systemie Microsoft Dynamics NAV dostępny jest moduł analiz biznesowych, którego zadaniem jest przygotowywanie danych w sposób umożliwiający ich szybką i łatwą interpretację jako istotnych informacji biznesowych. Rozwiązanie to oferuje usługi narzędzia OLAP (Online Analytical Processing) z interaktywnymi graficznymi widokami na potrzeby analizy kluczowych wskaźników efektywności i wizualnej prezentacji trendów, procedur i relacji.

Dzięki stale rosnącej potrzebie dostępu do danych biznesowych oraz wiedzy, którą można z nich czerpać, narzędzia do analizy biznesowej (business intelligence — BI ) stały się ważnym składnikiem zarządzania przedsiębiorstwem. Rozwiązania BI pomagają wykorzystywać informacje do podejmowania świadomych decyzji, które przyczyniają się do sukcesu firmy. Korzystanie z analizy biznesowej przyczynia się do zwiększenia wiedzy pracowników na wszystkich szczeblach organizacji, ponieważ zapewnia dostęp do odpowiednich informacji we właściwym czasie. Jest to możliwe dzięki narzędziom służącym do pogłębiania znajomości aktualnych i przyszłych zdarzeń mających wpływ na sukces firmy. W module analiz biznesowych zastosowany został wygodny interfejs znany z programu Microsoft Outlook. Udostępnione zostały również łatwe w użyciu narzędzia wspomagające tworzenie dynamicznych analiz i raportów dotyczących wszystkich obszarów działalności firmy.

Moduł analiz biznesowych wspiera pracowników w podejmowaniu trzech typów decyzji:

 • dostosowywaniu bieżących działań do strategii i celów firmy,
 • wykrywaniu i rozumieniu zależności pomiędzy procesami biznesowymi oraz ich wpływu na wyniki firmy,
 • uzyskiwaniu dostępu do danych dopasowanych do ról i obowiązków,
 • przeprowadzaniu analiz informacji zaczerpniętych z dokumentów i arkuszy,
 • rozumieniu działań czynników biznesowych w szerokim kontekście,
 • monitorowaniu kluczowych wskaźników biznesowych wpływających na postępy przedsiębiorstwa.

Trzy rodzaje kluczowych decyzji:

 • decyzje strategiczne,
 • decyzje taktyczne,
 • decyzje operacyjne.

Microsoft Dynamics NAV2009 to kompleksowe narzędzie do zarządzania firmą, dające przedsiębiorcom możliwość korzystania z licznych funkcji związanych z analizą biznesową, które można jeszcze ulepszyć, integrując narzędzie z najważniejszymi aplikacjami Microsoft z tej dziedziny. Dostęp do zintegrowanych informacji w czasie rzeczywistym oraz szeroki wybór narzędzi do analizy i raportowania pozwala pracownikom na wszystkich szczeblach zdobyć dane, które umożliwią im efektywną współpracę, podejmowanie świadomych decyzji oraz przyczynienie się do sukcesu firmy. Oprogramowanie Microsoft Dynamics NAV 2009 przyniesie korzyści zarówno przedsiębiorstwom, które potrzebują narzędzi skutecznych i łatwych w użyciu, jak i organizacjom wymagającym najnowocześniejszych rozwiązań z dziedziny BI. Dla różnych pracowników firmy analiza biznesowa może mieć różne znaczenie. Microsoft Dynamics NAV to elastyczne rozwiązanie BI, które może pomóc personelowi rozwiązywać problemy związane z funkcjonowaniem firmy — na poziomie pracownika, zespołu oraz całej organizacji.

Wielowymiarowe wykresy

Wybrane funkcje:

 • Raporty standardowe – są to typowe, predefiniowane raporty analityczne o systuacji firmy. We wszystkich obszarach funkcjonalnych systemu Microsoft Dynamics NAV istnieje ponad 300 takich raportów.
 • Kreatory raportów oraz narzędzia projektowania raportów – raporty można tworzyć za pomocą kreatorów lub narzędzi do projektowania raportów. Rozwiązania te pozwalają szybko wyodrębnić potrzebne informacje i tworzyć doraźne, dostosowane do potrzeb użytkowanika i kontekstu raporty, które zawierają szczegółowe informacje (np. podsumowania zamówień lub dostępności magazynowej).
 • Arkusze kont i raporty analityczne – umożliwiają analizę danych z księgi głównej, ewidencji sprzedaży i zakupów oraz ewidencji magazynu. Dane można porównać z budżetami pod względem czasu, działu, projektu, kampanii i innych parametrów. Łatwy do zdefiniowania układ wierszy i kolumn pozwala przedstawiać wyniki analizy w oknie umożliwiającym dostęp do pierwotnych wpisów czy dokumentów lub w arkuszu Excel, który można dalej przetwarzać.
 • Analiza wielowymiarowa – funkcja ta umożliwia dokładne poznanie działalności firmy i zachodzących w niej procesów. Pozwala generować różne widoki analiz w zależności od celów – można na przykład tworzyć widok wyników analizy sprzedaży na określonym obszarze w określonym czasie oraz w odniesieniu do konkretnej grupy klientów. Stworzone widoki można z łatwością przesłać do programu Excel, w którym – po automatycznym utworzeniu odpowiedniej tabeli przestawnej – można korzystać np. z przeciągania i upuszczania pól, a także stosować dodatkowe mierniki, parametry i kryteria.
 • Nawigacja w obrębie funkcji “informacje o transakcjach” – funkcja ta umożliwia wyszukiwanie w systemie wszystkich transakcji lub plików powiązanych z określoną transakcją lub dokumentem. W łatwy sposób pozwala sprawdzić, w jakim stopniu transakcja wpłynęła na inne konta, a także wyszukać oryginalne pliki do dalszej analizy. Ponadto pomaga użytkownikom znaleźć dokładnie te wartości liczbowe, których potrzebują.