<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

B2B

Microsoft Dynamics NAV 2013 B2BOpracowane rozwiązanie umożliwia uruchomienie elektronicznej platformy dla partnerów lub agentów handlowych, połączonej z nowoczesną aplikacją internetową o intuicyjnym interfejsie.

Partnerzy biznesowi otrzymują dostęp przez Internet do katalogów produktów, zdjęć oraz innych danych wprowadzanych przez pracowników firmy. System jest wielojęzyczny oraz uwzględnia rozwiązania prawne stosowane w poszczególnych krajach, dzięki czemu można zawierać transakcje i prowadzić sprzedaż za granicą.

Elektroniczna platforma wymiany danych pomiędzy firmą a jej partnerami usprawnia i podnosi jakość komunikacji.

Dopasowanie funkcjonalności do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa może zawierać m.in.:

 • generowanie i pobieranie potrzebnych dokumentów,
 • przesyłanie wiadomości użytkownikom,
 • integrację z systemami użytkowników,
 • proces wymiany danych z dostawcami lub odbiorcami,
 • tworzenie umów licencyjnych,
 • import oraz eksport raportów,
 • dostęp do listy produktów,
 • generowanie not obciążeniowych,
 • kontrolę płatności za wykonaną usługę.

Zalety:

 • zmniejszenie czasu poświęcanego na generowanie zestawień,
 • możliwość nawiązania współpracy z systemami klientów,
 • umożliwienie wymiany danych oraz raportów,
 • usprawnienie przekazywania informacji,
 • skrócenie czasu realizacji zamówień,
 • automatyzację rutynowych czynności,
 • ograniczenie ryzyka popełnienia błędów,
 • podniesienie standardu obsługi kluczowego klienta.