<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Napoje i nabiał

MP900177957Zmieniają się ogólne uwarunkowania rynku produkcji napojów. Analitycy przewidują, że zwyczaje konsumentów, które kształtują charakter rynku, będą podlegać dalszym zmianom – jest to spowodowane m.in.

  • wzrostem liczby gospodarstw jednoosobowych
  • wysoką mobilnością
  • niezależną konsumpcją przez młode grupy docelowe.

Rywalizacja między dyskontami a sklepami o pełnym asortymencie zaostrza się, a poszukiwanie wysokowydajnych produktów jest coraz trudniejsze.

Aby odnieść sukces na rynku, Twoje przedsiębiorstwo potrzebuje niezawodnego rozwiązania, obsługującego wszystkie procesy biznesowe i umożliwiającego szybkie reagowanie na zmiany rynku.

IT Vision idealnie dopasuje rozwiązanie dla Twojej firmy, dzięki temu że ma ono zastosowanie we wszystkich obszarach obu sektorów, czyli:

  • wstępnych etapach produkcji
  • przemyśle/produkcji
  • przetwórstwie
  • handlu
  • sklepach sieciowych.

Chcę poznać kluczowe funkcjonalności