<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Kluczowe funkcjonalności

Nasze dedykowane rozwiązanie obsługuje wszystkie obszary i procesy charakterystyczne dla twojej branży:

 • Rozlewanie/napełnianie
 • Kontrola procesu
 • Substancje składowe
 • Pojazdy dostawcze
 • Planowanie trasy, zakłócenia trasy
 • Sprzedaż telefoniczna
 • Zarządzanie gratisami
 • Logistyka napojów
 • Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi, zwrotami towarów, towary wypożyczone, na kredyt
 • Zarządzanie umowami na napoje
 • Podatki konsumpcyjne
 • Obsługa kontenerów
 • Umowy na usługi
 • Pożyczki
 • Dotacje, prawa do dostaw
 • Lokaty, papiery wartościowe, wynajem inwentarza, gwarancje
 • Dzierżawa, leasing, umowy administracyjne
 • Eksport