Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kompleksowa platforma zarządzania kapitałem ludzkim umożliwia przechowywanie kartotek pracowników i zarządzanie nimi, usprawnia rekrutację i szkolenia oraz wspomaga zarządzanie organizacją.

 

Moduł Opis
Profile (Role Centers) Menedżer ds. zasobów ludzkich, menedżer ds. szkoleń.
Administrowanie organizacją Możesz tworzyć hierarchie formalne i nieformalne oraz zarządzać stanowiskami.
Zarządzanie rekrutacją i selekcją System Microsoft Dynamics AX pozwala zarządzać kampaniami rekrutacyjnymi (w tym klasyfikacja wstępna, projekty rozwojowe oraz korespondencja z kandydatami).
Administrowanie rozwojem i wydajnością pracowników Moduł pozwala zarządzać planami rozwoju, analizować brakujące kwalifikacje, prowadzić okresowe konsultacje dotyczące rozwoju kariery. Dzięki wyszukiwaniu stanowisk (w tym filtrowanie i ewaluację kwalifikacji) możesz dopasować odpowiednich pracowników do konkretnych zadań.
Szkolenia Możesz konfigurować i realizować kursy szkoleniowe oraz analizować ich wyniki.
Portal samoobsługowy dla pracowników Pracownicy mogą zarządzać swoimi danymi osobowymi, rejestrować karty pracy, wprowadzać wydatki, zamawiać produkty itd.
Podróże służbowe i ich koszty Za pomocą mechanizmów workflow  można tworzyć reguły rozliczania kosztów delegacji, składać wnioski o zatwierdzenie podróży służbowych i automatycznie wypłacać zwrot kosztów.
Administrowanie świadczeniami Moduł pozwala wprowadzać dane osób zgłoszonych do ubezpieczenia, kwalifikować pracowników do zaplanowanych świadczeń pracowniczych itd.
Zarządzanie nieobecnościami Możesz tworzyć reguły rejestrowania i rozliczania nieobecności oraz monitorować ich respektowanie.
Czas pracy i obecność Pozwala tworzyć rejestry czasu pracy oparte na profilach pracowników oraz generować na ich podstawie informacje o wynagrodzeniach.
Zarządzanie wynagrodzeniami Moduł ten wspomaga zarządzanie wynagrodzeniami pracowników.