<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Zaopatrzenie

Microsoft Dynamics AX -zaopatrzenieNowe funkcje ułatwiają bezpośredni i pośredni zakup towarów i usług. Umożliwiają stworzenie centralnego punktu obsługi zakupów w całej organizacji, co pomaga we wdrażaniu polityk i procesów dotyczących zaopatrzenia.

 

Moduł Opis
Profile (Role Centers) Agent zakupu, menedżer ds. zakupów, pracownik biurowy, pracownicy odpowiedzialni za wysyłkę i odbiór oraz realizację zamówień.
Zaopatrzenie bezpośrednie Zarządzaj cyklami zaopatrzenia (planowania zamówienia zakupu, potwierdzenie, realizacja, a także zwrot). Moduł obsługuje dostawy bezpośrednie, zamówienia zakupu pro-forma oraz opłaty za dostawę (np. fracht, ubezpieczenie i podatki niepodlegające zwrotowi).
Umowy handlowe (z dostawcą) Zyskujesz wygodną możliwość zarządzania umowami cenowymi we wszystkich walutach z wielowymiarowymi rabatami. Zarządzanie zmianami cen może odbywać się poprzez przepływy pracy (workflow). Istnieją mechanizmy automatycznego przeliczania na waluty dostawców.
Umowy Masz możliwość zarządzania umowami zawierającymi określone warunki i postanowienia oraz monitorować ich status.
Zapytania ofertowe Moduł automatyzuje proces obsługi zapytań ofertowych (przyjęcie odpowiedzi od dostawcy, porównanie i wybór oferty). Dostawcy mogą wprowadzać informacje na przeznaczonym dla nich portalu. Istnieje możliwość obsługi zaopatrzenia także w modelu cloud poprzez usługę Sites Services.
Zarządzanie dostawcami Microsoft Dynamics AX pozwala wyszukiwać dostawców, aktualizować ich dane oraz przetwarzać i zatwierdzać wnioski nowych dostawców w portalu przedsiębiorstwa (Enterprise Portal).
Portal samoobsługowy dla dostawców Dostawcy mają możliwość samodzielnego edytowania swoich danych oraz treści w swoich katalogach. Mogą również przeglądać faktury i płatności, odpowiadać na zapytania ofertowe itp.
Zaopatrzenie (z wykorzystaniem lub bez wykorzystania katalogu) Microsoft Dynamics AX Umożliwia zarządzanie zgłoszeniami zapotrzebowania zakupu towarów i usług. Proces zaopatrzenia uwzględnia hierarchię organizacyjną i jest wspierany przez przepływ pracy dotyczący zatwierdzeń. Możesz w prosty sposób utworzyć katalog produktów z możliwością bezpośredniego przejścia do stron internetowych dostawców zewnętrznych. Proces jest powiązany z budżetem przez funkcje kontroli budżetu.
Zarządzanie kategoriami Wyznaczenie menedżerowie mogą tworzyć hierarchie kategorii niezależne od kodów towarów.
Reguły zakupów i limity wpisów Za pomocą scentralizowanego pulpitu zaopatrzenia można zdefiniować reguły zakupu, które wspierają politykę globalną organizacji. Następnie można stosować je do zapotrzebowań i zamówień zakupu dla podmiotów prawnych i jednostek operacyjnych. Istnieje także możliwość przeglądania wydatków i limitów budżetowych.
Tworzenie raportów dotyczących zaopatrzenia Microsoft Dynamics AX Moduł gromadzi informacje na temat wydajności zaopatrzenia (m.in. raporty transakcji, raporty analityczne przedstawiające np. analizę kosztów zaopatrzenia i dostawców, 100 najlepszych dostawców lub wydajność dostawców) oraz KPI.
Przepływy pracy dotyczące zaopatrzenia Operacje dotyczące zaopatrzenia mogą być oparte na przepływach pracy. Wizualizacje pozwalają konfigurować przepływy pracy, które mają na celu zwiększenie wydajności cyklu zaopatrzenia i ułatwią egzekwowanie reguł dotyczących zakupu.