<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Sprzedaż i marketing (CRM)

Moduł sprzedaży i marketingu rozwiązania Microsoft Dynamics AX 2012 oferuje rozbudowane i zintegrowane funkcje zarządzania klientami oraz sprzedażą i marketingiem, które pomagają w nawiązywaniu i rozwijaniu relacji z klientami oraz zwiększeniu sprzedaży.

 

Moduł Opis
Profile (Role Centers) Dyrektor ds. marketingu, menedżer ds. sprzedaży, przedstawiciel handlowy wyższego szczebla, wyspecjalizowany przedstawiciel handlowy, opiekun klienta, menedżer ds. marketingu i pracownik działu marketingu.
Automatyzacja pracy sprzedawców Microsoft Dynamics AX w zautomatyzowany sposób pozwala na prognozowanie i planowanie sprzedaży.
Umowy handlowe (z klientem) Zarządzaj regułami odnośnie cen i rabatów we wszystkich walutach. Ogólna umowa walutowa umożliwia ustalanie cen w jednej walucie i ich automatyczne przeliczanie na waluty klientów.
Umowa sprzedaży Microsoft Dynamics AX  pozwala opracowywać oraz monitorować umowy zawierające określone warunki. Możesz zarządzać umowami na podstawie zobowiązań wyrażonych w jednostkach pieniężnych lub ilościowych.
Automatyzacja procesów marketingowych Prowadź i analizuj kampanie marketingowe dla dowolnej grupy obecnych lub potencjalnych klientów.
Zarządzanie szansami handlowymi W wygodny sposób wprowadzaj i przeglądaj informacje. Później możesz je powiązać z odpowiednimi pracownikami, zadaniami i danymi dotyczącymi kampanii.
Zarządzanie sprzedażą Microsoft Dynamics AX  pozwoli ci konfigurować i monitorować wydajność sprzedawców, poszczególnych działów i całych spółek.
Integracja z Microsoft Dynamics CRM Informacje dotyczące sprzedaży mogą być współużytkowane przez systemy Microsoft Dynamics AX i Microsoft Dynamics CRM zarówno w trybie online, jak i w środowisku informatycznym zainstalowanym w siedzibie firmy.
Zarządzanie zgłoszeniami Możesz otwierać zgłoszenia dotyczące klientów oraz przypisywać je do wyznaczonych pracowników. Microsoft Dynamics AX  pozwala zarządzać obsługą problemów zgłoszonych przez klientów i realizować działania uzupełniające.
Commerce Services Masz możliwość rozszerzenia  sprzedaży na różne kanały online (np. sklep internetowy, portale i galerie handlowe online).
Raporty dotyczące sprzedaży i marketingu Wstępnie zdefiniowane kluczowe wskaźniki wydajności KPI pomogą ci śledzić wyniki działań w marketingu i sprzedaży.