<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Serwis i usługi

Microsoft Dynamics AX -zarządzanie usługamiMicrosoft Dynamics AX to wydajne, elastyczne i proste rozwiązanie, które pomaga firmom świadczyć lepsze usługi oraz zwiększa produktywność i osiągnięcie oczekiwanej rentowności.

Moduł Opis
Umowy serwisowe Poprzez Microsoft Dynamics AX możesz dostosować umowy serwisowe do zróżnicowanych wymagań klientów, cen i uzgodnień dotyczących płatności. Dzięki elastycznym szablonom szybko utworzysz wielopoziomowe umowy, określisz zadania i częstotliwość zgłoszeń serwisowych.
Zamówienia i kontrakty serwisowe Zamówienia serwisu mogą być tworzone ręcznie lub automatycznie, w zdefiniowanych odstępach czasu. Microsoft Dynamics AX pozwala wyszczególnić zrealizowane usługi i zarejestrować czas ich wykonania oraz Istnieje możliwość szybkiego tworzenia zamówień serwisowych przez Internet.
Zgłoszenia serwisowe i ich obsługa Zadania serwisowe  terminy wizyt mogą być wyznaczane poprzez Microsoft Outlook, co pozwala usprawnić współpracę z klientami.
Zarządzanie naprawami Rejestruj zadania związane z naprawami, śledź diagnozy, oznaczaj wadliwe produkty i notuj rozwiązania problemów.
Subskrypcja usług Microsoft Dynamics AX  pozwoli ci tworzyć i przetwarzać subskrypcje usług o stałych cenach w ustalonym okresie. Możesz również rejestrować przychody na podstawie stałych lub nieregularnych okresów oraz wielu innych uzgodnień dotyczących cen.
Raporty dotyczące wydajności Wygodne raporty pozwolą ci analizować koszty, zyski i straty związane z usługami serwisowymi.
Zarządzanie informacjami zwrotnymi od klientów Dzięki kwestionariuszom i funkcjom zarządzania przypadkami zapewnisz klientom lepszą obsługę.