<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Raportowanie

Elastyczne narzędzia analityczne, które firma może dostosować do swoich potrzeb, umożliwiają analizę czynników wpływających na wyniki finansowe. Informacje można udostępniać wszystkim użytkownikom w przedsiębiorstwie, co ułatwia efektywne wprowadzanie zmian i udoskonaleń. Funkcje analizy danych biznesowych dostępne w rozwiązaniu Microsoft Dynamics AX 2012 są oparte na rozwiązaniach Microsoft Business Intelligence.

 

Moduł Opis
Usługi Microsoft SQL Server Reporting Services Wbudowane raporty umożliwiają natychmiastowy dostęp do informacji. Dostępnych jest ponad 800 raportów standardowych. Ponadto istnieje możliwość wprowadzania dowolnych zapytań i automatycznego generowania raportów niestandardowych.
Microsoft SQL Server Analysis Server Wszyscy użytkownicy w przedsiębiorstwie mają dostęp do wartościowych informacji, które można wykorzystać do analizy wydajności. Microsoft Dynamics AX 2012 oferuje wstępnie skonfigurowane kostki danych dla najważniejszych obszarów działalności firmy. Pracownicy mogą łatwo uzyskać dostęp do tych danych z poziomu kluczowych wskaźników wydajności (KPI) w swoich Profilach (Role Center) lub bezpośrednio z arkusza Microsoft Excel.
Management Reporter* Pracownicy mogą w łatwy sposób tworzyć zaawansowane raporty, konsolidować dane w systemie Microsoft Dynamics ERP i innych księgach głównych oraz korzystać z bezpiecznych funkcji dystrybucji i przechowywania raportów, dostępnych w scentralizowanej bibliotece raportów.