<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Produkcja

Moduł Opis
Profile (Role Centers) Menedżer ds. operacyjnych, menedżer ds. produkcji.
Planowanie materiałów i mocy produkcyjnych Optymalizuje produkcję oraz tworzenie prognoz i harmonogramów dla materiałów w oparciu o  skończone i nieskończone metody planowania. Istnieje możliwość jednoczesnego tworzenia harmonogramów mocy produkcyjnych i materiałów. Terminy dostaw możesz obliczać metodą sprawdzania zdolności produkcyjnych (CTP) lub sprawdzania dostępności produktu w magazynie (ATP).
Tworzenie harmonogramów i sekwencji zadań produkcyjnych Możesz tworzyć harmonogramy skończone lub nieskończone. Dzięki możliwości przeciągania pozycji bezpośrednio na wykresie Gantta możesz wygodnie i szybko tworzyć i edytować harmonogramów, tworzyć symulacje alternatyw. Funkcja łączenia podobnych produktów pozwala zredukować czas przezbrojeń maszyn.
Zarządzanie zasobami Pozwala tworzyć i śledzić harmonogramy pracowników, materiałów i hal produkcyjnych. Niektóre dostępne typy zasobów to maszyny, narzędzia, dostawcy, pracownicy i lokalizacje. Zasady alokacji zasobów uwzględniają typy zapotrzebowania, które mogą się odnosić do jednego zasobu lub ich grupy, typu, możliwości, umiejętności, kursów, certyfikatów i tytułów.
Podwykonawstwo W systemie można wykorzystywać różne typy umów partnerskich z podwykonawcami (np. outsourcing operacji marszruty, odbiór pozycji od dostawców oraz dostarczanie pozycji podwykonawcom). Wygodną opcją jest łączenie zamówienia zakupu dla podwykonawcy ze zleceniem produkcyjnym.
Specyfikacja materiałowa (BOM) Dzięki wygodnemu narzędziu graficznemu masz możliwość utworzenia specyfikacji materiałowych produkcji. Możesz modyfikować i śledzić pozycje w poszczególnych liniach, zarządzać wielopoziomowymi formułami lub recepturami oraz produktami towarzyszącymi i ubocznymi. Wprowadzenie właściwej specyfikacji materiałowej ułatwia funkcja kontroli wersji, a śledzenie zmian jest wygodne dzięki podpisom elektronicznym.
Konfiguracja produktów Specjalne modele konfiguracji materiałów pozwolą ci projektować niestandardowe produkty, wymagające odrębnej specyfikacji materiałowej i marszruty.
Marszruta Pozwala zarządzać marszrutami. Możesz tworzyć zarówno szczegółowe harmonogramy, jak i szacować w przybliżeniu zdolności produkcyjne. Hala produkcyjna jest podzielona na logiczne jednostki produkcyjne.
Zlecenia produkcyjne Pozwala na definiowanie kategorii zleceń produkcyjnych, a także planowanie, tworzenie, śledzenie, dzielenie bądź wycofywanie poszczególnych zleceń. Istnieje możliwość tworzenia zleceń produkcyjnych na podstawie zleceń sprzedaży. Zlecenia mogą uwzględniać wszystkie etapy produkcji. Masz też możliwość korzystania z funkcji przetwarzania odpadów.
Kontrola hali

produkcyjnej

Zarządzaj operacjami hali produkcyjnej. Poprzez wygodny ekran dotykowy możesz w prosty sposób rejestrować produkty, zasoby oraz pozycje magazynowe.
Wymiary pozycji magazynowych dla produkcji procesowej Definiuj wiele wymiarów pozycji magazynowych (np. podwójne jednostki miary, kalkulacje wagi, kody opakowań, odmiany pozycji głównej, partie).
Produkcja odchudzona (lean) Możesz tworzyć modele produkcji i procesy logistyczne w postaci przepływów produkcji. Zapotrzebowanie zasygnalizują metody i tablice Kanban.
Koszty produkcji Dzięki możliwości śledzenia i raportowania procesów produkcyjnych możesz analizować produkcję w toku i koszty rzeczywiste produkcji. Masz też możliwość dokładnego śledzenia kosztów zasobów i procesów i porównywać odchylenie kosztów produkcji względem kosztów standardowych.
Raporty produkcji Możesz tworzyć raporty dotyczące produkcji dzięki wstępnie zdefiniowanym KPI (kluczowe wskaźniki wydajności).