<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Logistyka

Microsoft Dynamics AX - zarządzanie łańcuchem dostawZarządzanie łańcuchem dostaw i procesy logistyczne

Procesy sprzedaży i zakupu można połączyć z zarządzaniem logistyką, produkcją i magazynem, co zapewnia wgląd w cały łańcuch dostaw i ułatwia zarządzanie nim. Funkcje obsługujące przepływy wewnątrzfirmowe i obejmujące wiele ośrodków usprawniają zarządzanie organizacjami rozproszonymi.

 

Moduł Opis
Profile (Role Centers) Dopasowanie do ról pełnionych w organizacji (np. agent zakupu, menedżer ds. zakupów, pracownicy odpowiedzialni za wysyłkę i odbiór oraz realizację zamówień).
Zarządzanie zapasami Śledź pozycje magazynowe za pomocą wielu wymiarów (np. numer serii, partia, lokalizacja, paleta, magazyn i oddział firmy). Dostępnych jest wiele modeli kontroli i wyceny zapasów, np. FIFO, LIFO czy metody kosztów standardowych, średnich ruchomych i średnich ważonych. Dzięki analizie ABC oraz tworzeniu optymalnych sekwencji zapasów unikniesz  ich marnotrawienia oraz obniżysz ich koszty.
Zarządzanie rozproszonymi magazynami W każdym magazynie możesz śledzić zapasy, zarządzać przeładunkiem towarów i miejscami przechowywania z uwzględnieniem różnych stref magazynu i sposobów uzupełniania zapasów.
Interfejs przewoźnika Pozwala na automatyczny transfer informacji od przewoźników (dotyczących m.in. numerów nadania przesyłek i opłat frachtowych) do Microsoft Dynamics AX.
Zarządzanie jakością Usprawnia procesy biznesowe dzięki kontroli jakości, śledzeniu partii i zarządzaniu proce­sem testowania. Poprzez specjalny typ zamówienia można poddać kwarantannie wybrane pozycje magazynowe.
Zarządzanie towarami i usługami Umożliwia centralne zarządzanie produktami i usługami w całej organizacji z uwzględnieniem specyfikacji materiałowej i formuł procesów.
Zarządzanie zwrotami Pozwala zarządzać zwrotami, sprawdzać, kto i jakie pozycje oddaje. Analizę zwrotów można prowadzić także w oparciu o przyczyny zwrotu i metody wycofania.
Planowanie główne z uwzględnieniem sprzedaży przyszłej produkcji Pozwala szacować daty dostaw z uwzględnieniem harmono­gramu produkcji oraz „wąskich gardeł”. Możliwa jest też kalkulacja metodą sprawdzania dostępności produktu w magazynie (ATP) lub sprawdzania zdolności produkcyjnych (CTP). Planowanie obejmuje wiele ośrodków jednocześnie.
Prognozowanie Pozwala wprowadzać i edytować prognozy sprzedaży i zakupu.
Przepływy wewnątrz­firmowe Automatyzuje procesy handlowe pomiędzy oddziałami firmy. Istnieje możliwość ręcznego lub automatycznego generowania zamówień zakupu i sprzedaży we wszystkich oddziałach.