<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Uzyskaj sprawność operacyjną dzięki graficznemu planowaniu pracy.

IT Vision zostało partnerem firmy Netronic. Oznacza to dostęp do najwyższej jakości narzędzi do graficznego planowania pracy dzięki wykresom Gantta dostarczanym przez Netronic. 

Oprogramowanie oferowane przez Netronic dopasowane jest do programów do zarządzania przedsiębiorstwem od Microsoftu (zarówno Dynamics NAV jak i Business Central). Ułatwia ono planowanie produkcji, pracy czy serwisu.

NETRONIC tworzy oprogramowanie do wizualizacji danych planowania zorientowanych na czas i zasoby. Tworzenie oprogramowania do obsługi wykresów Gantta jest podstawową kompetencją firmy. Netronic dostarcza oprogramowanie, dzięki któremu możemy proponować naszym klientom skuteczne i elastyczne narzędzie zarządzania i planowania z użyciem wykresów Gantta.

Obraz4

Korzystanie z wykresów Gantta dostarczanych przez Netronic ułatwia zarządzanie wszystkimi zadaniami. Pokazuje rozłożenie zadań w czasie, ich czas trwania czy ilość zadań wykonywanych równolegle. Korzystanie z wykresów Ganta od Netronic pozwala na lepszą kontrolę wykonywanych i planowanych zadań oraz optymalizację czasu trwania procesów.

Dzięki nawiązaniu partnerstwa z Netronic możemy oferować naszym klientom szerszy zakres rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem. Zawiązana współpraca rozszerza portfolio oferowanych przez nas narzędzi pozwalając jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów.