<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Jaka przyszłość czeka produkty Microsoftu?

Jaka przyszłość czeka produkty Microsoftu? Co dalej z Business Central? Na to i wiele innych pytań odpowiadali uczestnicy konferencji Directions EMEA.

2 tysiące osób z całego świata rozmawiało w Wiedniu o przyszłości rozwiązań Microsoftu dla firm. Wśród nich nie zabrakło oczywiście przedstawicieli IT Vision.

Na corocznej konferencji poruszano tematy ostatnich zmian oraz planowanych kierunków rozwoju. Zeszły rok był dla Microsoftu przede wszystkim czasem poświęconym na dopracowanie swoich produktów. Została zmieniona również filozofia współpracy z partnerami. Microsoft kładzie większy nacisk na czerpanie z doświadczeń partnerów, którzy wdrażają rozwiązania u klientów. Zespół techniczny chce wsłuchać się w ich głos, biorąc pod uwagę uwagi i opinie zdobyte podczas wdrożeń. Zebrane doświadczenia chce wykorzystać podczas tworzenia i ulepszania swoich rozwiązań. Powołana została również specjalna rada, Directions Advisory Coucil, która ma być pośrednikiem pomiędzy Microsoftem a partnerami. Dla lepszej wymiany informacji o produktach stworzona została również platforma do wymiany opinii.Jednak dopracowanie produktów i zmiana filozofii to nie wszystko co zmieniło się w Microsoft. Zmieniło się także podejście do lokalizacji. Zamiast osobnym produktem lokalizacja powinna być rozszerzeniem (extension). Nastąpiła również faktoryzacja kodu, która ma poprawić wydajność oferowanych rozwiązań.  Poprawione zostało również bezpieczeństwo i jakość kodu, a także standardy testowania.

„Jeśli branża technologiczna jest przedmiotem zazdrości to nie mogłabym być bardziej dumna (…) Ta firma rozwija się, działa i ewoluuje dzięki wam”.
Cecilia Flombaum, Partner Ecosystem Lead for Microsoft Business Applications

Podejście do klienta także przechodzi transformacje. To on ma decydować, z których rozwiązań chce korzystać. Ze zmianą podejścia wiąże się zmiana w architekturze. Wprowadzona jest modularność aplikacji. Odchodzi się od standardowego klienta Windowsa – w tej chwili korzystamy z aplikacji przede wszystkim przez klienta web. W obecnej wersji komfort pracy w przeglądarce jest co najmniej taki sam, jak w aplikacji Windows, a dodatkowo zyskujemy większą odporność na niestabilne łącze internetowe i prostsze wdrożenie – nie musimy nic instalować.

emea

Microsoft pokazuje również, że stawia na wzrost szybkości i obniżenie trudności implementacji swoich produktów. Dąży również do tego, aby ich aktualizacje były jak najprostsze. Firma chce to osiągnąć poprzez rozwiązanie cloudowe (chmura). Przygotowane są lokalizacje, które będą udostępniane klientom. Wszystko to prowadzi do niższego kosztu wejścia i utrzymania dla klienta.

„W tym roku widać znaczącą zmianę na rynku: mniej mówimy o zmianach technologicznych – one się częściowo dokonały, częściowo dzieją się „w tle” i o nowych funkcjach (chociaż one pozostają ważne). Obecnie nacisk kładziemy na korzyściach związanych z nową architekturą cloud – szybsze, tańsze wdrożenia, łatwiejsze wprowadzanie nowych technologii. To już koniec czasów wielkich systemów, które trudno wdrożyć, a jeszcze trudniej aktualizować. “
Paweł Prymakowski, CEO IT Vision

 Ze względu na planowany kierunek zmian konieczne jest zacieśnianie relacji parterów wdrażających główny produkt ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw – Business Central. Tworzone przez nich aplikacje powinny być ogólnodostępne, to znaczy zgodne z normami i napisane w powszechnie znanym i używanym języku. Zmiany te dążą do standaryzacji produktów, a unifikacja aplikacji pozwoli na wymienianie się nimi między partnerami.

Ze względu na wdrażany model clodowy portal klienta będzie dostępny za pomocą przeglądarki. Głównymi narzędziami, które będą ze sobą współpracować będą: Business Central, Microsoft Flow (zewnętrzne narzędzie do sterowania przepływami pracy) oraz PowerApps (ogłaszane w sklepie programy, narzędzia i aplikacje – tworzone również przez partnerów). 

Interesującym elementem konferencji była również dyskusja panelowa o przyszłości produktu oraz kanału partnerskiego. Podczas debaty z pomocą uczestników spotkania starano się określić główne problemy i pomysły na rozwój produktu. Directions Advisory Council dyskutowało nad tematami wybranymi przez partnerów Microsoftu.