<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

IT Vision wdraża Microsoft Dynamics NAV 2015 w firmie Bimax

Bimax Sp. z o.o. dostarcza produkty, usługi oraz rozwiązania w obszarze reklamy, obróbki tworzyw sztucznych oraz motoryzacji. Szeroka gama usług, indywidualne podejście do klientów oraz dynamiczny rozwój firmy związany z wchodzeniem na nowe rynki zdecydowały o podjęciu decyzji
o wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego. Najlepszym rozwiązaniem spełniającym wysokie wymagania kadry zarządzającej Bimax okazało
się oprogramowanie biznesowe firmy Microsoft – aplikacja Dynamics NAV i Dynamics CRM – oraz platforma Sharepoint do tworzenia witryn webowych
oraz współdzielenia informacji i dokumentów. Partnerem wdrożeniowym została firma IT Vision specjalizująca się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

Projekt obejmuje implementację systemów w najważniejszych obszarach przedsiębiorstwa. Dzięki Microsoft Dynamics NAV 2015 zarządzanie poszczególnymi procesami w firmie będzie sprawniejsze i dokładniejsze. Rozwiązanie zapewni także dostęp do danych na temat produktów, co umożliwi Bimax dokładną analizę wszystkich mechanizmów związanych z prowadzeniem i funkcjonowaniem firmy poprzez możliwość przeprowadzania analiz i tworzenia raportów.

- Microsoft Dynamics NAV skutecznie przetwarza duże ilości dokumentów i danych wynikających z określonej specyfiki branżowej przedsiębiorstwa.
Bogata funkcjonalność oprogramowania w zakresie finansów, księgowości i controllingu, środków trwałych oraz gospodarki magazynowej, a także możliwość integracji
z innymi systemami oraz rzetelnej kontroli kosztów i rentowności, wpłynie na usprawnienie naszej działalności i wzrost jej konkurencyjności rynkowej – komentuje Janusz Czajka, Prezes Zarządu Bimax Sp. z o.o.

Obsługa dużej liczby dokumentów, dostosowanie odpowiednich rozwiązań dla produkcji i logistyki w przedsiębiorstwie, a także możliwość kontroli i analizy poszczególnych obszarów firmy, to jedynie kilka przykładowych funkcji tego systemu, które zostaną wykorzystane w Bimax.

Firma zdecydowała się również na wdrożenie systemu Microsoft Dynamics CRM w celu usprawnienia zarządzania relacjami firmy z klientami. Dzięki platformie spółka będzie mogła komunikować się z klientami praktycznie z każdego miejsca na świecie, a także szybko prowadzić analizy i przygotowywać odpowiednie raporty. Duża elastyczność rozwiązania wpłynie na jeszcze lepsze dostosowanie się firmy do wymagań rynkowych, pozwalając usprawnić procesy biznesowe
w zakresie sprzedaży, obsługi klienta i marketingu. W ten sposób Bimax przyjmie nowoczesne podejście, którego wyznacznikiem jest zaspokojenie potrzeb konsumenta, uzyskując tym samym bezpośredni wpływ na zwiększenie zysku i produktywności całego przedsiębiorstwa.

– Microsoft Dynamics CRM umożliwi nam pogłębienie interakcji z klientem dzięki innowacyjnym możliwościom, takim jak zapytania ofertowe i związane z nimi działania, np. przygotowanie oferty i proces ofertowania, rejestracja spotkań, prowadzenie kampanii marketingowych czy ocena szansy sprzedaży.

Kolejnym, kluczowym dla nas obszarem działania systemu jest zarządzanie procesem sprzedaży, a więc całością operacji przebiegających
od oferty po zamówienie, a także zarządzanie procesem przygotowania i opracowywania dokumentacji projektowej oraz kontrola zmian wprowadzanych
do dokumentacji, przy uwzględnieniu odpowiednich standardów. Wdrożenie rozwiązania wpłynie na zwiększenie kontroli nad przebiegającymi procesami
w obrębie całego przedsiębiorstwa – mówi Janusz Czajka.

Spółka Bimax będzie również korzystać z nowoczesnej, wielozadaniowej platformy Microsoft SharePoint, która pozwali jej na zarządzanie i zabezpieczanie stron internetowych oraz różnego rodzaju plików i dokumentów importowanych pomiędzy serwerem a jej klientami. Zastosowanie platformy SharePoint przyniesie firmie wiele korzyści, w tym zapewni usprawnioną wymianę wielu informacji oraz efektywne zarządzanie obiegiem dokumentów.

– Oprogramowanie Microsoft Dynamics NAV połączone z systemem CRM oraz platformą SharePoint zapewni nam kompleksowe narzędzia do skutecznego zarządzania wszystkimi obszarami firmy, wpływając na jej dalszy rozwój i wzrost zysków - podsumowuje Janusz Czajka.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje!