<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Nowości w Microsoft Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics CRM 2015 - Obsługa klientaZmiany i nowości jakie zastosowano w Microsoft Dynamics CRM 2015 są dosyć obszerne. Swym zastosowaniem znacznie ułatwiają pracę wszystkim użytkownikom tego systemu. Najnowsza aktualizacja będzie jeszcze bardziej dostosowana do zapotrzebowań wielu firm.
Celem wersji 2015 jest eliminacja niepotrzebnych działań sprzedaży i marketingu oraz znaczne usprawnienie współpracy obu działów.

Poniżej zostały zaprezentowane informacje na temat zmian jakie wprowadzono w wersji 2015.

 

 

Ciekawe zastosowanie Edytora e-mail

Edytor pozwala w łatwy i dostępny sposób wybrać lub utworzyć wiadomości e-mail jest to możliwe przy użyciu interaktywnych procesów budowania.
Za pomocą funkcji „przeciągnij i puść”, jest zapewnione sprawne tworzenie wiadomości. Nie jest to jedyna nowość dotycząca edytora e-mail. Nowe możliwości będą również zaprezentowane bardziej doświadczonej części użytkowników. Specjalnie dla nich, Microsoft przygotował edytor do tworzenia zaawansowanych dokumentów, przy wykorzystaniu CSS i HTML.

 

Kolejne zmiany w Campaign Management Console

Zmiany wprowadzone w Campaign Management Console poprzez zaktualizowanie kompleksowej obsługi, wyzwalającej możliwość precyzyjnej odpowiedzi
i usytuowanie jej we właściwym miejscu jest kolejnym atutem tego systemu. Przy wykorzystaniu takich metod, firmy będą mogły upewniać się, że wysiłek
i wkład jaki poświęcają na działania marketingowe nie idą na marne. Producent odpowiednio dostosował funkcje do konfiguracji, a następnie uruchomienia testów A/B. Testy te mają różne cele i uwzględniają możliwość wyświetlania wyników w czasie rzeczywistym.

 

Współpraca sprzedaży i marketingu

Współpraca sprzedaży i marketingu jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu. Sales Collaboration Panel zapewnia możliwość wglądu i wkładu, zarówno przez dział marketingu jak i sprzedaży, do obecnych kampanii, tym samym zapewniając jej właściwe ukierunkowanie. Dzięki zastosowaniu tej funkcji, dział sprzedaży może kontrolować ukierunkowania klientów, poprzez nadzór nad działaniami kampanii oraz kontrolować kierunek w którym podążają. Aby ciągle obserwować zachowania klientów oraz ich postępowanie, sprzedaż została wyposażona w dodatkowe możliwości. W najnowszej wersji dział sprzedaży otrzymuje powiadomienia, będące odzwierciedleniem działań klientów, co znacznie ułatwia śledzenie i monitorowanie poszczególnych czynności naszych odbiorców.

 

Proces sprzedaży z przewodnikiem

W nowym systemie zaktualizowano i ulepszono funkcje związane z zarządzaniem procesami biznesowymi (BPM), która zadebiutowała w wersji 2013.
W wersji 2015 są dostępne rozgałęzienia, dzięki czemu organizacje mają możliwość wdrażania bardziej złożonych procesów biznesowych. Wybór oddziału odbywa się w sposób automatyczny, przy uwzględnieniu czasu rzeczywistego i w oparciu o definicję procesu. Przykładowo, firma zajmująca się sprzedażą produktów lub usług, ma możliwość konfiguracji pojedynczego przepływu procesów biznesowych. Taki przepływ ostatecznie zostanie podzielony
na dwa oddziały wśród których jeden z nich będzie specyficzny dla produktów, natomiast drugi dla usług.

Opis pozostałych nowości i udoskonaleń pojawi się już wkrótce.

 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje!