<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Dostosowanie Microsoft Dynamics NAV 2015 do wymagań użytkownika

Najnowsza wersja NAV 2015 pozwala na wykorzystanie wielu funkcji usprawniających pracę. W pierwszej kolejności sprawdzamy jak wyglądają funkcjonalności związane z nowymi możliwościami dzięki zastosowanym uproszczeniom. Tak jak zostało zapowiedziane, Dynamics NAV 2015 zadba o dostosowanie swoich funkcji do wielu użytkowników. W oparciu o dotychczasowe obowiązki pracowników, istnieje możliwość zbudowania właściwego rozwiązania umożliwiającego zaprezentowanie dla niego cennych informacji. Podgląd na dane w zbiorczej formie jest wynikiem podstawowych zadań użytkownika. Sposoby te obejmują działania sprzedażowe i zakupowe przeznaczone dla rozwiązań biznesowych kierowanych do wybranej grupy firm.

Microsoft Dynamics NAV 2015 - panel użytkownika

System Microsoft Dynamics NAV 2015 dostarcza zestaw wielu obiektów zapewniających uproszczony interfejs użytkownika – Simplified UX.
Simplified UX obejmuje podstawowe scenariusze sprzedaży i zakupu dla średnich firm.

Simplified UX dostarcza szereg kluczowych wskaźników wydajności (KPI) w postaci wykresów, które są wyświetlane na głównym panelu użytkownika. Użytkownik ma możliwość wyboru wykresu, który ma być zademonstrowany i gdy wystąpi taka potrzeba, dostosować jego przedział (np. czasowy),
w taki sposób aby zaprezentować interesujące go informacje.

Zastosowanie uproszczeń wpływa na uzyskanie wartościowych sprawozdań dotyczących sprzedaży. Przykładowo możemy zaprezentować dziesięciu klientów, którzy w wybranym okresie zakupili u nas największe ilości produktów. Poniżej obraz przedstawiający wspomniany wykres.

Microsoft Dynamics NAV 2015 - podsumowanie sprzedaży

Kolejnym bardzo korzystnym uproszeniem w najnowszej wersji NAV 2015 jest możliwość zaprezentowania schematu podsumowującego tabelę zapasów, występujących w danym okresie. Przedstawiony wykres obejmuje okres 30 dni i ukazuje całkowitą wartość zapasów, która pozostała w magazynie.
Otrzymane wyniki zostały dodatkowo pogrupowane według liczby dni. Podana wartość jest precyzyjna, dzięki czemu posługujemy się dokładnymi danymi,
na podstawie których możemy zbudować określone działania.

Microsoft Dynamics NAV 2015 - sprzedaż w wybranym przedziale

Przystosowanie stanowiska pracy użytkowników, którym niezbędne są wiadomości na temat przepływów pieniężnych umożliwi otrzymanie zbiorczej listy, obejmującej wyznaczony okres. Uproszczenie dostępu do istotnych danych, wpływa pozytywnie na dostęp do informacji bazującej na danych znajdujących
się w systemie. Poprzez właściwe ustawienie karty Cash Flow można z łatwością wyselekcjonować przyszłe jak i przeszłe okresy.

Microsoft Dynamics NAV 2015 - Cash Flow

Powyższe przykłady obejmują jedynie kilka możliwości prezentowania schematów wybranych informacji. Właściwe dostosowanie narzędzi pracy odpowiednich działów znacznie zwiększy efektywność pracy wielu użytkowników. Zbiorcze informacje dostosowane do wymagań poszczególnych działów, dają jasny
i czytelny pogląd na wybrane obszary.

Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości NAV 2015 oraz dostosowania jego funkcjonalności do poszczególnych użytkowników skontaktuj się z nami.