<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Najnowsze aplikacje pozwolą skutecznie wpłynąć na marketing i sprzedaż

Nowa wersja Microsoft CRM 2015 zapowiada się bardzo obiecująco. CRM 2015 ma integrować aplikacje, które pomogą uzupełnić luki pomiędzy sprzedażą
i marketingiem.

Działania marketingowe napędzają sprzedaż, jednak może się zdarzyć, że nie przynoszą one oczekiwanych rezultatów. Pojawia się wiele sytuacji, w których klienci nie otrzymują materiałów z aktualnie prowadzonych kampanii. Aby udoskonalić przepływ informacji oraz wypełnić pustą przestrzeń pomiędzy marketingiem
i sprzedażą, Microsoft wprowadza nową funkcję Microsoft Dynamics Marketing 2015.  Umożliwia ona korzystanie z Interaktywnego Kalendarza Marketingowego oraz Panelu Sprzedaży. Oba te narzędzia pozwalają na lepszą współpracę kluczowych dla działania firmy obszarów. Wpływają na zmianę podejście do działań marketingowych i handlowych.

Wykorzystanie możliwości Microsoft Dynamics Marketing 2015 daje aktualny pogląd na komunikaty jakie są przesyłane pomiędzy działami marketingu
i sprzedaży. Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań, dostępny jest pogląd na wszystkie informacje jakie są przesyłane pomiędzy wspomnianymi działami.
Dostęp do komunikatów, e-maili, linków, pobieranych plików, pozwala na bieżąco śledzić i sprawnie zarządzać aktualnymi kampaniami.

Microsoft Dynamics Marketing 2015 pozwoli przybliżyć wszystkim osobom pracującym w Dziale Marketingu, aktywność i pracę sprzedawców, co wpłynie na lepszy przydział poszczególnych zadań, odpowiednim osobom w Dziale Sprzedaży.

Najnowsza wersja będzie dostępna już niebawem.

Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły!