<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

NAV 2013 jest zgodny z VAT 2014

Finanse i księgowość w Microsoft DynamicsNowelizacja ustawy o VAT, która weszła w życie 01.01.2014, wprowadziła zmiany w ustalaniu daty powstania obowiązku podatkowego.

Dotąd obowiązek ten powstawał z chwilą wydania towaru lub usługi, ewentualnie z chwilą wystawienia faktury. Natomiast od 2014r. obowiązek podatkowy nie jest już powiązany z datą wystawiania faktur. Zgodnie z dokonanymi modyfikacjami VAT należy zapłacić zaraz po tym, gdy transakcja dojdzie do skutku.

System ERP Microsoft Dynamics NAV 2013 spełnia nowe wymagania!

System Microsoft Dynamics NAV pozwala elastycznie dopasować się do zmian podatkowych. Posiada pole „Data VAT”, w którym można uzupełnić datę odpowiadającą rzeczywistemu momentowi powstania obowiązku podatkowego.

System pozwala także wykazać w rejestrze VAT kilka dostaw w różnym terminie. Jest to możliwe poprzez podanie oddzielnej daty VAT dla każdego wiersza faktury (czyli wykazanie faktury dokumentującej kilka dostaw pod pozycjami rejestru VAT, różniącymi się datą obowiązku VAT).

Dowiedz się więcej o Microsoft Dynamics NAV 2013.