<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Microsoft Dynamics NAV w firmie produkującej oprogramowanie multimedialne

Dzięki oprogramowaniu Microsoft Dynamics NAV, wdrożonemu przez IT Vision, firma ATSI S.A. może lepiej koordynować wypożyczenia, wyposażenie i zarządzanie środkami trwałymi.

Zobacz, jakie korzyści z wdrożenia Microsoft Dynamics NAV obserwują pracownicy organizacji!