<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Wdrożenie platformy B2B w firmie Villa Verde

Miło nam poinformować, że firma IT Vision realizuje wdrożenie platformy B2B w firmie Villa Verde, oferującej artykuły dekoracyjne (świece, artykuły ozdobne ze szkła i tworzyw, kompozycje kwiatowe, potpourri). Platforma zostanie stworzona w oparciu o system MS Dynamics NAV i umożliwi wymianę danych i informacji pomiędzy Villa Verde i jej partnerami handlowymi. 

Projekt jest dofinansowany w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. 

Działanie 8.2 POIG wspiera przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym i jest skierowane do przedsiębiorców, którzy planują rozpocząć lub rozwinąć współpracę z innymi firmami poprzez dostosowanie swoich systemów informatycznych do rozwiązań istniejących w firmach kooperujących. Pozwala to zautomatyzować wymianę informacji w formie elektronicznej między partnerami biznesowymi. Rozwiązanie takie znacząco podnosi efektywność oraz jakość procesów biznesowych w firmie, przyczyniając się do jej rozwoju.