<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Przedsiębiorco! Przygotuj swoją firmę na zmiany w przepisach

Już od 1 stycznia 2013r. zaczynają wchodzić w życie zmiany w przepisach podatkowych. Najważniejsze z nich dotyczą zmiany w sposobie rozliczania podatku VAT i powstania obowiązku podatkowego oraz zmian w wystawianiu faktur

Zmiany przepisów, w tym zmiany dotyczące fakturowania, oznaczają konieczność zaktualizowania systemów księgowych i szkoleń pracowników. 

Oferujemy pomoc w:

  • ustaleniu, w jakim stopniu zmiany w ustawie VAT będą dotyczyły Twojej firmy
  • przeszkoleniu pracowników działu księgowości w obsłudze narzędzi dostosowanych do nowych przepisów
  • uaktualnieniu oprogramowania księgowego używanego w firmie do najnowszej dostępnej na rynku wersji.

 Zapraszamy do kontaktu, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc.