<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

Microsoft Dynamics w Athletic Sp. z o.o.


IT Vision realizuje wdrożenie zintegrowanego systemu wspierającego zarządzanie dla firmy Athletic Sp. z o.o. z Kluczborka, wiodącego producenta statywów do instrumentów muzycznych oraz profesjonalnych systemów scenicznych. Produkty firmy są znane pod markami Athletic oraz Alustage i cieszą się popularnością na rynkach trzydziestu sześciu krajów na czterech kontynentach.

Kompleksowe rozwiązanie oparte o platformę Microsoft Dynamics NAV obejmie swoim zasięgiem wszystkie najważniejsze obszary działalności przedsiębiorstwa (produkcja, ofertowanie i sprzedaż, finanse i księgowość, zakupy i logistyka, kadry i płace, bankowość internetowa). Funkcjonalność systemu zostanie rozszerzona o autorski moduł realizacji produkcji oraz interaktywne rozwiązanie analityczne oparte o system Targit Business Intelligence.

W ramach projektu zostanie również zrealizowana platforma handlu elektronicznego B2B zapewniająca integrację z systemami krajowych i zagranicznych partnerów firmy Athletic.

Wdrożenie jest dofinansowane z funduszy unijnych w ramach Działania 8.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.