<
Microsoft Dynamics Systemy ERP, wdrożenia - IT Vision

ERP taniej niż myślisz!

Zamiast wysokiej, jednorazowej opłaty licencyjnej niski, comiesięczny, stały abonament. Koncern Microsoft dołącza do wąskiego grona producentów systemów ERP oferujących swoje produkty w modelu usługowym Software as a Service – wynajem oprogramowania w oparciu o plany abonamentowe.

Dzięki temu rozwiązanie będzie bardziej dostępne, klienci uzyskają większą niezależność a zarządzanie licencjami dostępowymi będzie dowolnie przez nich kształtowane. Model SaaS uwzględnia sezonowość branży. Klient płaci wyłącznie za te usługi, z których obecnie korzysta, w dowolnym momencie może rozszerzyć funkcjonalność.

Korzyści:

  • opłata początkowa zmniejszona do minimum,
  • wynajem licencji bez konieczności zakupu,
  • przejrzysty i korzystny plan abonamentowy,
  • brak konieczności inwestycji w infrastrukturę informatyczną,
  • szeroka skalowalność rozwiązania,
  • stały dostęp do aktualnych i zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi wersji oprogramowania,
  • przejście na model stacjonarny w dowolnym momencie.

Klienci mogą zdecydować się na model hybrydowy oparty o połączenie funkcji pochodzących z lokalnego środowiska informatycznego oraz funkcjonalności modelu SaaS.

Usługa dzierżawy licencji dedykowana jest dla firm, które nie chcą ponosić wysokich kosztów nabycia oprogramowania. SaaS to szybkie i tanie rozpoczęcie pracy z systemem ERP. IT Vision w modelu SaaS udostępnia również system CDN XL.

Jako wartość dodaną do naszych usług wdrożeniowych – oferujemy Państwu wsparcie w pozyskaniu funduszy na ten cel. W ramach realizowanego przez naszą firmę projektu „Twój biznes – nasze wsparcie” zapewniamy małopolskim przedsiębiorstwom z sektora MŚP dofinansowanie w wysokości do 70% na usługi analizy oraz wdrożenia systemów informatycznych (dotyczy to również modyfikacji funkcjonalności systemu użytkowanego w modelu usługowym).

W celu uzyskania szerszych informacji o dzierżawie oprogramowania skontaktuj się z naszymi konsultantami!